Goes sluit 2022 positief af

Financieel was 2022 een goed jaar voor de gemeente Goes. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van 14,5 miljoen euro. In de begroting van 2022 ging de gemeente uit van een positief resultaat van 3,6 miljoen.

In het afgelopen jaar 2022 is het nieuwe college gestart met een ambitieus programma. Dit programma staat voor een krachtige samenleving waarin we naar elkaar omkijken en waar zaken als passende zorg, klimaat, betaalbare woningen en een financieel stabiel beleid centraal staan.

Positief resultaat

Financieel was 2022 een goed jaar voor de gemeente Goes. De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van 14,5 miljoen euro. In de begroting ging de gemeente uit van een positief resultaat van 3,6 miljoen. Hier kwam 11 miljoen euro bij. Het positieve resultaat komt door incidentele baten van de Rijksoverheid zoals begrote opbrengsten vanuit de algemene uitkering (€ 2,9 miljoen). En verkregen dividenden PZEM/GBE Aqua (€ 3,8 miljoen).

Uitdagingen

Het jaar 2022 werd in het begin nog gedomineerd door de coronacrisis. Veel ondernemers, scholen en inwoners hebben tot op de dag van vandaag last van de gevolgen hiervan. Er zijn andere grote problemen bij gekomen; de hoge inflatie, de energiecrisis, de stikstofcisis. Uitdagingen waar de gemeente Goes een antwoord op moet vinden.

Trots

Goes heeft in 2022 ook veel gerealiseerd om trots op te zijn. De gemeente Goes groeit en de vraag naar bouwgrond blijft. Net als in vorige jaren behoorde Goes tot de tien economisch best presterende gemeenten van Nederland.