Onderwijs

Goes biedt naast de verschillende scholen voor basisonderwijs ook plaats aan scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Deze scholen worden bezocht door leerlingen uit Goes zelf, maar ook door leerlingen van de ons omringende gemeenten en studenten die zijn aangewezen het openbaar vervoer.

De Partij voor Goes maakt zich sterk voor een goede afstemming tussen het onderwijs en de aanbieders van openbaar vervoer. Aankomst- en vertrektijden die aansluiten op de begin- en eindtijden van met name het MBO.

Leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs maken over het algemeen gebruik van de fiets om naar school te gaan. De routes die zij nodig hebben om op hun school te komen moeten allereerst veilig zijn en voldoende ruimte bieden om grote groepen leerlingen tegelijkertijd gebruik van te laten maken. Waar nodig moeten we deze fietsroutes verbeteren en veiliger maken.

Leerlingen en studenten binnen onze scholen moeten naast veilig op school komen ook kunnen rekenen op een veilige schoolomgeving. Dit betekent wat de Partij voor Goes betreft een strenge aanpak van het aanbieden van drugs op en rond de schoolpleinen van het VO en MBO.

Daarnaast horen zij ook te kunnen rekenen op een leeromgeving die gezond genoeg is om optimaal in te kunnen leren. Veel schoolgebouwen voldoen niet aan de eisen m.b.t. een goed klimaat in de klaslokalen. Huisvesting van de scholen in onze gemeente moeten dan ook toekomstbestendig worden op het gebied van binnenklimaat en de mogelijkheden op een andere manier onderwijs aan te bieden dan traditioneel. Het tekort aan leerkrachten binnen alle onderwijsvormen vraagt mogelijk andere vormen van leren. Iets wat de huidige scholen in hun huidige vorm niet kunnen bieden.

Wat de Partij voor Goes betreft gaan we de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, waar Kinderopvang en basisonderwijs samen gaan werken in het belang van kinderen van 0-12 extra stimuleren. Een goede start van onze jongste inwoners en een doorgaande lijn in hun ontwikkeling van baby, peuter, kleuter naar jongvolwassenen is in onze ogen van het grootste belang.

onderwijsfoto