Bouwen en wonen

Eén van de belangrijkste onderwerpen voor de komende jaren is de aanpak van het grote te kort aan betaalbare huur-en koopwoningen. Jongeren trekken weg of zijn verplicht langer bij hun ouders te blijven wonen. Inwoners met hoge huurprijzen en een laag inkomen vallen buiten de huurtoeslagen. Een koopwoning kan leiden tot lagere woonlasten, maar een voor hen betaalbare woning is niet te vinden.

Voor woningbouw zijn we namelijk helaas voor een groot deel afhankelijk van projectontwikkelaars. Het uitgangspunt hierbij is echter een zo groot mogelijk verdienmodel en niet het oplossen van dit te kort. Al jaren leidt dit voornamelijk tot het bouwen van dure seniorenappartementen en woningen met prijzen van boven de € 250.000, – tot wel

€ 500.000, –

Wat de Partij voor Goes betreft worden er op korte termijn veel sociale huurwoningen en voor lagere inkomens betaalbare woningen en/of appartementen gebouwd. Projectontwikkelaars uiteraard ruimte geven om te bouwen, maar daar de verplichting aan koppelen om minstens de helft van de op te leveren woonruimte hieraan te wijden. Dan het andere deel maar dure woningen om het voor hen toch aantrekkelijk te maken te gaan bouwen.

Ook moet gekeken worden naar mogelijkheden binnen bestaande bebouwing. Bijv. door het verbouwen van leegstaande kantoren en bedrijfsruimtes tot woningen. Daarna pas bouwen nieuwe wijken die ten koste gaan van onze mooie groene buiten ruimte.

Goes heeft al decennialang flats, waar nu o.a. jongeren en alleenstaanden tegen een redelijke huur kunnen wonen. De bouw van nieuwe flats op geschikte locaties binnen onze gemeente is eventueel een mogelijkheid om te voorkomen dat we alles wat groen is binnen onze gemeente volbouwen. Op een kleine kavel kan door iets de hoogte in te gaan toch een grote hoeveelheid woonruimte worden gerealiseerd.

Helaas zien we dat op dit moment alleen terug in heel dure appartementen voor inwoners met een zeer goed gevulde beurs. Jongeren vragen niet meteen om appartementen met drie slaapkamers en veel woonruimte. Door bijvoorbeeld nieuwe flats (uiteraard wel op daarvoor geschikte locaties) te bouwen is een groot aantal betaalbare appartementen te realiseren voor onze jongeren.

foto gebouw