Verkeer en OV

Dat Goes groeit, vraagt ook om aanpassingen binnen onze infrastructuur. Inmiddels zijn binnen het project “Goes beter bereikbaar” al de nodige projecten opgeleverd. Zo is er een extra afslag van de snelweg gerealiseerd en is de spoorwegonderdoorgang in gebruik genomen. Ondanks de extra afslag blijft het verkeer in de ochtend- en avondspits vastlopen door een groot aantal verkeerspunten in de stad zelf.

Ook blijkt meteen dat na de ingebruikname van de onderdoorgang, de verkeersveiligheid voor alle deelnemers onveilige situaties en zelfs aanrijdingen met zich meebrengt.

Fiets -en autoverkeer dat elkaar op meerdere momenten kruist heeft het gevoel van veiligheid zeker niet vergroot. Aanpassingen van deze situatie zijn wat de Partij voor Goes betreft dan ook noodzakelijk.

De doorstroming van verkeer levert met name ’s morgens en aan het eind van de middag problemen op. Het verkeer van de Deltaweg dat via de rotonde op het Tiendenplein de stad in wil loopt dan geheel vast, waardoor verkeer van de Ringbaan west en de Middelburgsestraat ook vast komt te staan. Deze problemen worden met name veroorzaakt door (fiets) verkeerd dat gebruikmaakt van de kleine rotonde bij het Rosa Gondaplein (ZLM).

De Partij voor Goes strijdt al jaren voor aanpassingen van deze verkeerafwikkeling en eindelijk dit jaar is een motie van onze partij aangenomen om een fietspad aan te leggen voorlangs het gebouw van de ZLM om het doorstromen van het autoverkeer te bevorderen.

De Partij voor Goes hecht een groot belang aan de bereikbaarheid van het Openbaar vervoer binnen onze gemeente. Inwoners moeten te allen tijde gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer om belangrijke voorzieningen te kunnen bereiken. Wij willen het Openbaar vervoer in en naar Goes waar mogelijk dan ook bevorderen.

De binnenstad van Goes is niet berekend op grote stromen autoverkeer. De Partij voor Goes is dan ook voorstander van het opnieuw openen van het Transferium. Bezoekers parkeren hun auto en kunnen met gratis vervoer naar de binnenstad. Door het Transferium te overdekken en daar grote aantallen zonnepanelen op te plaatsen kunnen we hier direct voorzieningen voor het opladen van elektrisch auto’s creëren en de kosten van het vervoer naar de binnenstad mee bekostigen.

In de binnenstad wil de Partij voor Goes “bewaakte” fietsstallingen, met laadpunten voor de elektrische fietsen. Zekerheid voor de gebruikers van elektrische fietsen om het gebruik hiervan te bevorderen.

Naast het aanpakken van de verschillende verkeersproblemen en de aandacht voor het Openbaar vervoer blijft het van het grootste belang de bereikbaarheid van allerlei instanties in de stad voor mensen met een beperking te garanderen.

verkeer en ov1
verkeer en ov2