Sport en bewegen

Bij een gezond leven hoort bewegen als vorm van ontspanning. Daarbij kan elke vorm van bewegen worden gebruikt, of het nu gaat om rustig wandelen en fietsen of om bijvoorbeeld via verenigingen een sport te beoefenen. Sport brengt mensen ook samen in teamverband en zorgt voor begrip en respect onder elkaar.

Om de kosten van de zorg te drukken moeten we als gemeente insteken op het zo lang mogelijk gezond en vitaal te blijven, zowel van lichaam als van geest. Goes biedt hiervoor vele mogelijkheden via de verschillende verenigingen. Helaas hebben verenigingen te maken met de terugloop van betaalde leden. De Partij voor Goes maakt zich sterk om deze verenigingen te helpen, bijv. bij het promoten van hun activiteiten of het onderzoeken van een mogelijke fusie.

Onze oudere inwoners moeten we kans bieden op hun eigen niveau en tempo te bewegen. De Partij voor Goes ziet dan ook graag in alle wijken en dorpen zogenaamde “beweegtuinen” ontstaan. Plaatsen waar inwoners evt. onder begeleiding van het SMWO wekelijks kunnen werken aan het zo vitaal mogelijk blijven.

Voor de jongeren is duidelijk behoefte aan plaatsen om te kunnen skaten en skeeleren. Wij vinden dan ook dat de huidige locaties moeten worden hersteld en waar mogelijk uitgebreid. De Partij voor Goes is voorstander van het creëren van een pumptrack bij de huidige skate- en skeelerbaan in Goes-zuid en ondersteunen het onderzoek naar een mogelijk overdekte baan in de toekomst.

Bewegen en sporten moet voor al onze inwoners mogelijk zijn, waar dit voor sommige inwoners financieel moeilijk is kan het Jeugdfonds Sport en cultuur Zeeland worden gebruikt en biedt ons armoedebeleid ook nog de nodige mogelijkheden.

sport en bewegen3