Openbare orde en veiligheid

Onze inwonersmoeten zich thuis en op straat veilig voelen. Dit geldt zeker voor gezinnen met kinderen en onze senioren. Een veilig Goes vraagt om de juiste maatregelen. Geen woorden, maar daden. De Partij voor Goes wil dan ook uitbreiding van “blauw” op straat. De wijkagent meer zichtbaar en waar mogelijk extra gemeentelijke handhavers (Boa’s).

De Partij voor Goes vraagt al meerdere jaren aandacht voor de kwetsbaarheid van onze inwoners als het gaat om oplichting en criminaliteit via internet en bijv. WhatsApp. Vooral onze oudere inwoners voelen zich onveilig op de digitale wegen. De gemeente moet wat ons betreft dan ook te allen tijde de mogelijkheid blijven bieden gemeentelijke zaken fysiek op het Stadskantoor te kunnen regelen. Daarnaast moet de gemeente zich inspannen hier voorlichting over te geven en hulp bieden wanneer meldingen en aangiftes dienen te worden gedaan.

Een andere vorm van onveiligheid bij onze inwoners betreft de illegale drugsverkoop en de ondermijning binnen de samenleving die dit met zich meebrengt. Inwoners moeten de kans krijgen anoniem meldingen hiervan te kunnen doen. Harde aanpak van illegale drugsverkoop is hard nodig om criminaliteit tegen te gaan en confrontaties hiervan in onze straten, wijken, dorpen en parken te voorkomen.

Helaas voelen ook veel van onze inwoners zich onveilig in het verkeer. Meteen na de ingebruikname van de spoorwegonderdoorgang, bleek dat met name de rotondes voor alle deelnemers onveilige situaties en zelfs aanrijdingen met zich meebrengen

Fiets -en autoverkeer dat elkaar op meerdere momenten kruist heeft het gevoel van veiligheid zeker niet vergroot. Diverse kruispunten in onze gemeente vragen aanpassingen als het gaat om een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers.

Aanpassingen van deze situaties zijn wat de Partij voor Goes betreft dan ook noodzakelijk.

openbare orde