Skip to content

De Partij

Stan

Stan Meulblok

Wethouder Stan Meulblok

Telefoon: 0638627989
E-mail: s.meulblok@goes.nl

Portefeuilles (verantwoordelijk voor):
Financiën, Grondbedrijf, Verkeer & vervoer, Economische zaken. Openbare wegen, Recreatie & Toerisme en Vergunningen.
Projectwethouder van: Bedrijvenpark Deltaweg Wethouder van: Wilhelminadorp. Noordhoek, Goese Polder en Mannee.
Na meer dan dertig naar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs ben ik op 2 juni 2022 beëdigd en geinstalleer als wethouder in het nieuwe college van Goes. Na twee raadsperiodes, waarin ik als raadslid en fractievoorzitter voor de Partij voor Goes oppositie heb gevoerd, gebruik ik mijn opgedane kennis nu voor mijn tol als wethouder.
Ik ben 56 jaar e n al 55 jaar daarvan inwoner van Goes, vader van twee volwassen dochters en inmiddels opa van een prachtige kleinzoon. Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in de winkel van mijn ouders in de Lange Vorststraat in het centrum van Goes. Inmiddels woon ik al meer dan 20 jaar met veel plezier in de Goese Polder.
Als wethouder wil ik mij graag inzetten om Goes voor alle inwoners een fijne, veilige woon- en leefomgeving te laten zijn. Met oog voor inwoners die het door omstandigheden moeilijk hebben en die steun van ons hard nodig hebben.
Met het college ga ik aan de slag met onderwerpen als: gelijke kansen voor iedereen, kans op een woning voor elke inwoner, het creëren van veiligheid in het algemeen en in ’t bijzonder voor alle verkeersgebruikers.
Aandacht voor de ideeën en zorgen van de inwoners, ondernemers en bezoekers van onze mooie gemeente vind ik erg belangrijk. Graag ontmoet ik u tijdens mijn bezoeken aan uw wijk of dorp.

gonneke

Gonneke de Boe-Hoogerland

Raadslid Gonneke de Boe-Hoogerland

E-mail: info@partijvoorgoes.nl

Naam: Gonneke de Boe-Hoogerland
Leeftijd: 47 jaar
Woonplaats: Goes, Wilhelminadorp
Burgerlijke staat: gehuwd en twee dochters

Achtergrond:
Het voortgezet onderwijs gevolgd op Groot Stelle en mijn LHNO diploma gehaald. Daarna naar het MBO in Middelburg voor een opleiding als automonteur. Gaan werken, moeder geworden en mijn tijd verdeeld tussen mijn kinderen en het beheren van het Wilhelminahuis in Wilhelminadorp, na 10 jaar, gastouder aan huis geworden en daar mijn diploma voor gehaald. Nu ben ik ingeschreven als invaller als onderwijsassistent op de basisschool en op het moment werkzaam op de Tweer in Goes. Verder doe ik nog vrijwilligerswerk in het dierenasiel de Bevelanden, op de hockeyvereniging in Goes en ben ik mantelzorger voor mijn moeder. Sinds 2014 door mijn vader meegetrokken in de Goese politiek. Eerst als steunfractielid en sinds 2018 raadslid voor de Partij voor Goes.

Mijn drijfveer:
Het werk van mijn vader voort te zetten, dus luisteren naar de “gewone” mens en hun stem te laten horen. Een andere belangrijke drijfveer zijn de jongvolwassenen ofwel de toekomst van Goes. Ervoor zorgen dat ze het in Goes naar de zin hebben en niet weggaan naar de grote stad, ons o.a hard maken voor een betaalbare en veilige woonomgeving in Goes

De partij nieuw

Ferdi Korsuize

Raadslid Ferdi Korsuize

Telefoon: 06-52358736
E-mail: info@partijvoorgoes.nl

Ferdi Korsuize
Mijn naam is Ferdi Korsuize, geboren in Middelburg. Ma enkele maanden ben ik al verhuisd naar Goes waar ik, met een korte onderbreking, tot 1998 heb gewoond. In dat jaar ben ik samen met mijn vrouw Carmen verhuist naar ’s-Heer Arendskerke. In dit rustige dorp wonen we nog steeds met veel plezier. En we hopen dat nog vele jaren in gezondheid te mogen blijven doen.

Van vakbond naar politiek
Toen ik in de taxisector kwam werken bij Connexxion Taxi Services, werd ik na korte tijd gevraagd om plaats te nemen in wat toen een vestigingscommissie werd genoemd. De , zoals het toen omschreven werd, ogen en oren van de ondernemingsraad. Enkele jaren later werd ik gekozen voor de landelijke OR en kort daarna trad ik toe tot het dagelijks bestuur van de OR CTS. Deze functie heb ik een kleine acht jaar vervuld. Een burn-out maakte aan deze cyclus een einde. Hierna ben ik weer gaan rijden op de regiotaxi en binnen de bond werd ik gevraagd voor het lokale vakbondswerk. Vanuit deze positie kwam ik in aanraking met de lokale politiek. De interesse was gewekt en de stap naar de politiek werd gemaakt. Omdat ik van mening ben de gemeentepolitiek een lokale aangelegenheid is en moet blijven, was de aansluiting bij de Partij voor Goes een voor de hand liggende stap.

Werken aan….
De gemeente Goes moet een gemeente zijn waar iedere burger gerespecteerd wordt. En waar voor alle burgers plaats is om te wonen, te recreëren, te sporten en zich veilig te voelen. Dat valt in deze tijd niet mee. Zoveel mensen zoveel meningen, en nemen os vaak makkelijker da (toe)geven. Luisteren naar alle belanghebbenden en proberen een gulde n middenweg te vinden is niet altijd makkelijk of mogelijk. Maar wat mij betreft moet dat altijd het doel zijn.

floor

Floor van Lamoen

Steunfractielid Floor van Lamoen

E-mail: info@partijvoorgoes.nl

Ik ben geboren in Leiden en opgegroeid in Leeuwarden, geen geboren Zeeuw dus. De families van zowel mijn vader als mijn moeder hebben wel Zeeuwse takken. Ik heb wiskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1990 werk ik in het voortgezet onderwijs. In 1995 ben ik in Goes komen wonen en werken, momenteel ben ik teamleider bij het Ostrea Lyceum. Ik ben getrouwd en we hebben een dochter. Goes heeft mijn hart gestolen. Van 2010 tot en met 2020 ben ik gemeenteraadslid geweest voor de SP. Ik ben uit die partij gestapt vanwege landelijke ontwikkelingen.
Mijn belangrijkster politieke drijfveer is de enorme kansenongelijkheid in onze maatschappij. Je ziet dit terug in enorme verschillen in vermogen en inkomen, maar helaas ook in invloed. Als je niet vlot kan spreken, dan lijkt het of je met 3-0 achterstaat. Het is daarom goed dat de Partij voor Goes opkomt voor de belangen van de gewone inwoners van onze gemeente en niet door “grote” belangen. Goes moet vooral een gemeente zijn waar het goed wonen is, met een leuk en gezellig centrum in de stad zelf. En Goes moet een gemeente blijven met oog voor elkaar.
Een tweede belangrijke politieke drijfveer is de vernieling van landschap, natuur, milieu en klimaat. Daar hebben we gelukkig nog het een en ander van. Maar we moeten zuinig blijven op het open landschap en het groen. Wat we verkwanselen, krijgen we niet zomaar terug. Klimaatneutraal worden is een hele uitdaging, met grote investeringen op komst. We moeten uitkijken dat dat niet weer kansengelijkheid verstrekt.
Kleine dingen zijn belangrijk. Onderhoud van onze wegen, groenonderhoud, overvolle glas-en plasticcontainers, allemaal zaken waar de politiek op moet letten. Wie het kleine niet eert………..

patrick

Patrick Geus

Steunfractielid Patrick Geus

E-mail: info@partijvoorgoes.nl

Ik ben Patrick Geus, 49 jaar oud.
Geboren in de wijk Goes Oost in de Vogelzangsweg een fijne wijk waar ik als kind veel heb gespeeld. Als kind zat ik op de Casperberse school nu de Bisschop Ernst school, na de lagere school ben ik naar Groot Stelle gegaan. Daar heb ik de LTS richting Bouw met veel plezier gevolgd. Na jaren met veel plezier in de bouw te hebben gewerkt als timmerman en leermeester heb ik het in 2006 over een andere boeg gegooid. Het werken met leerlingen sprak mij enorm aan, na het volgen van diverse cursussen ben ik het onderwijs ingegaan. Ik ben nu alweer 17 jaar werkzaam als Conciërge op het Scheldemond College in Vlissingen. Dit werk doe ik met veel plezier.
In 2007 zijn mijn vrouw en ik pleegouders geworden van onze pleegzoon, die inmiddels alweer 20 jaar oud is. Sindsdien nauw betrokken bij pleegzorg (Juvent) daar kennen we de ins en outs van pleeg-en jeugdzorg.
Na jarenlang in ’s-Heerenhoek te hebben gewoond wilde ik terug naar mijn geboortestad. Inmiddels wonen we nu alweer 3 jaar in de wijk Noordhoek in Goes.
Ik ben nog nieuw bij de Partij voor Goes. Een nieuwe uitdaging, waarbij ik me onder andere wil gaan inzetten voor de jeugd. Jongeren hebben de toekomst, deze toekomst moet in de gemeente Goes liggen. Zorgen voor voldoende werkgelegenheid en ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare starters woningen zijn voor de jongeren zodat jongeren niet wegtrekken.
Ook de ouderen moeten we niet vergeten, zorgen voor goede voorzieningen en goede betaalbare zorg om hun oude dag goed door te kunnen komen. Denk aan betaalbare levensloopbestendige woningen.
De Partij voor Goes behartigd de belangen van iedereen die in de gemeente Goes woont , oud of jong, rijk of arm.

De partij nieuw

Eline de Boe

Steunfractielid Eline de Boe

E-mail: info@partijvoorgoes.nl

Mijn naam is Eline, 22 jaar oud en ik woon in Wilhelminadorp. In het dagelijks leven werk ik full time bij TMC Wonen in Goes,  en doe ik leuke dingen met vrienden en familie. Bij de partij spreken vooral de onderwerpen voor jongeren en hun toekomst, en het milieu mij aan. Gaande weg probeer ik mij meer te verdiepen in alle onderwerpen die aan bod komen.

De Partij voor Goes
RSIN nummer: 8534.76.950
Kamer van Koophandel: 59425121
E-mail: info@partijvoorgoes.nl
Postadres: Jonkerstraat 10
4458BP ’s-Heer Arendskerke

© Created by Frans Tiemeijer