Sociaal domein

De partij voor Goes heeft zich nadrukkelijk op het standpunt gesteld dat een groot deel van de voorgestelde wijzigingen die een direct nadelig effect hebben op onze inwoners die afhankelijk zijn of afhankelijk worden verschillende WMO-voorzieningen onacceptabel zijn.

Helaas kunnen we er niet om heen dat door de decentralisatie vanuit het rijk, we als gemeenten worden geconfronteerd met enorme overschrijding van budgetten voor de zorg.

Overschrijdingen die zorgen voor negatieve resultaten op de meerjarenbegroting. Een meerjarenbegroting die i.v.m. de Provincie en het niet onder curatele te komen staan op welke wijze dan ook de nodige ingrepen vraagt. Wat ons betreft gaan mensen echter altijd voor stenen en of andere zaken.

Wat de Partij voor Goes betreft echter gaan een deel van de voorgestelde wijzigingen te ver en zullen ze leiden tot het verschralen van de broodnodige zorg voor een deel van onze inwoners.

Zo zijn wij absoluut tegen het principe om het zoek- en verhuisgebied bij het primaat verhuizen te hanteren, waarbij het totale gebied van de vijf Bevelandse gemeenten, een straal wordt aangehouden van 10 km daarom heen als zoek- en verhuisgebieden.

Als inwoner dus geen aanpassing aan de woning waar je allang in woont en waar je je je leven omheen hebt gebouwd met contacten en levensbehoeften. Nee, je gaat maar naar een woning die voor je geschikt is in een andere gemeente bijv.

Vanzelfsprekend moet er gekeken worden naar draagkracht van inwoners. De gemeente laten betalen voor aanpassingen in de woning, terwijl de inwoners kapitaalkrachtig genoeg zijn vraagt een kritische houding. Inwoners die echter niet in staat zijn zelf de nodige aanpassingen te betalen mogen nooit verplicht worden te verhuizen en behoren deze aanpassingen betaald te krijgen.

Daarnaast is het voorstel om de eerste zes maanden geen huishoudelijke hulp te verstrekken door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. De Partij voor Goes was en blijft hierop tegen. Door meerdere partijen genoemde hardheidsclausule brengt hier wat ons betreft geen verandering in.

Het is niet voor iedere inwoner weggelegd om bijv. na een medische behandeling terug te kunnen vallen op familie of vrienden. Familie en/of vrienden die overigens zelf ook gewoon hun maatschappelijke rol hebben met werken en mogelijk andere verplichtingen.

Zes maanden het maar zelf zien te regelen (al dan niet met mantelzorg door familie of vrienden) is onze ogen dan ook een onbegrijpelijke maatregel. En mogelijk zelfs een maatregelen die op de lange termijn i.p.v. minder, juist hogere kosten met zich mee zal kunnen gaan brengen. Bij inwoners die niet kunnen terugvallen op enigerlei hulp zullen mogelijk verder in de problemen komen. Problemen die mogelijk langer herstel met zich mee zullen brengen en dus mogelijk langdurige zorg met de nodige kosten.

Gezinnen in de jeugdzorg hebben al jaren te maken met verschillende instanties als het gaat om het verkrijgen van de juiste hulp voor hun gezin. Verschillende partijen bemoeien zich met hun zaak met ieder hun eigen belang. Gezinnen moeten van het kastje naar de muur. Problemen moeten keer op keer opnieuw worden aangetoond en wanneer eindelijk een stuk vertrouwen tussen gezin en begeleider is opgebouwd, wordt weer een ander persoon aangesteld.

De Partij voor Goes is hierin duidelijk: 1 regisseur, met 1 duidelijk plan voor 1 gezin!

sociaal domein