Groene opleidingen Scalda definitief naar Omnium

Na een lange en intensieve voorbereiding door gemeente Goes, Scalda en Omnium, is er nu het verlossende woord: de groene opleidingen van Scalda komen naar het Omnium. Donderdagavond stemde de gemeenteraad definitief in met het beschikbaar stellen van het benodigde investeringskrediet.

De komst van de groene opleidingen van Scalda naar het Omnium biedt volop kansen. De opleidingen komen hiermee in een groene omgeving waarin studenten in een echt groene, duurzame school en omgeving theorie en praktijk aangeboden krijgen. Het biedt mogelijkheden voor hybride leervormen door samenwerking met verschillende partijen die aanwezig zijn in de Hollandsche Hoeve. Voor het Omnium betekent de komst van de onderwijsinstelling een kwaliteitsimpuls. Naast een structurele verbetering van het gebruik van het gebouw, biedt het kansen voor verdere synergie tussen onderwijs, sport en recreatie. Een mooie ontwikkeling die ook een impuls geeft aan Goes Onderwijsstad. Deze ontwikkeling versterkt de onderwijsfunctie die Goes vervult voor de regio en daarbuiten.

Sporthal

Gelijktijdig met het voorstel over het nieuwe schoolgebouw, heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van de oudste sporthal in het Omnium. Hal 3 voldoet niet meer aan de huidige eisen en moet worden verduurzaamd. Door deze aparte projecten nu tegelijkertijd op te pakken, biedt dat financiële, praktische en bouwkundige voordelen. De verdere uitwerking van het project en de invulling van de hal vinden plaats met inbreng van de gebruikers van de hal.

Camping

Door de bouwwerkzaamheden en de ruimte die het draaien van sporthal 3 vraagt is het onmogelijk om een veilig en rustig verblijf op de camping te garanderen. Bovendien is er ruimte nodig voor opslag van materiaal en tijdelijke voorzieningen. Daarom zal de stadscamping in de seizoenen van 2024 en 2025 niet geopend zijn. De campinggasten zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Vervolg

Nu er groen licht is voor de ontwikkeling van de school in het Omnium, start in januari 2024 een aanbestedingstraject voor de realisatiefase.