Activiteiten eerste kwartaal 2024

Fractievergaderingen: Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

Het einde van het nieuwe jaar is naderend en binnen enkele dagen zal het nieuwe jaar zijn intrede doen. Ik wens u namens de Partij voor Goes een goed uiteinde en een gelukkig en gezond 2024.

Hieronder treft u de datums aan waarop de Partij voor Goes fractie zijn vergaderingen houdt en wanneer de raadsvergaderingen zijn. Naast deze vergaderingen zijn er nog diverse vergaderingen voor de fractie en steunfractieleden. Deze zijn echter niet allen voor het publiek toegankelijk.

Een volledige lijst met vergaderpunten en alle openbare stukken kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via de website van de Gemeente Goes. ( www.goes.nl )

De Partij voor Goes gaat ook in 2024 onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers van Goes in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.

 

JANUARI

23 januari Fractie vergadering

25 januari Bijzondere Oordeelsvormende raad ( afscheid burgemeester )

 

FEBRUARI

05 februari Fractie vergadering

22 februari Beeldvormende raad

27 februari Fractie vergadering

29 februari Oordeelvormende raad

 

MAART

12 maart fractie vergadering

14 maart Besluitvormende raad

20 maart Fractie vergadering

21 maart Beeldvormende raad

28 maart Oordeelvormende raad