Skip to content
De partij voor alle burgers in de gemeente Goes

De partij voor alle burgers in de gemeente Goes

pvg team2

Stan Meulblok

Ferdi Korsuize

Gonneke de Boe

Floor van Lamoen

Patrick Geus

Eline de Boe

De Partij voor Goes:

Wil er zijn voor alle inwoners van de stad én de dorpen
Wil geen beperking van koopzondagen
Wil een aantrekkelijk winkelgebied stimuleren
Wil de schuldpositie van de gemeente terugbrengen
Wil de jeugdwerkloosheid adequaat bestrijden
Wil extra aandacht voor huisvesting van starters, mensen met een beperking en minder daadkrachtigen
Wil een gemeentebegroting die transparant is en begrijpelijk voor iedereen
Wil de overlast van het vervoer per spoor tot een minimum beperken
Wil jeugdcriminaliteit voorkomen door het organiseren van activiteiten in wijken en buurten
Wil gemeentelijke taken efficiënt uitvoeren, met bewaking van de personele lasten
Wil de jeugdzorg regelen op lokaal niveau, met kleinschalige begeleidingsteams
Wil verdere ontwikkeling van Kinderopvang en scholen tot Integrale Kindcentra
Wil een cliëntvriendelijk ziekenhuis voor alle inwoners van Goes en omgeving
Wil geen belastingverhoging voor de inwoners
Wil veilige bereikbaarheid van scholen
Wil de overlast van drugshandel uitbannen
Wil zoveel mogelijk fietsparkeermogelijkheden realiseren
Wil buitensportaccommodaties toegankelijk maken voor iedereen

email: info@partijvoorgoes.nl

Goese Molen en Televisietoren (2)

Laatste nieuws

Overzicht van het programma voor 2022-2026

De Partij voor Goes
RSIN nummer: 8534.76.950
Kamer van Koophandel: 59425121
E-mail: info@partijvoorgoes.nl
Postadres: Jonkerstraat 10
4458BP ’s-Heer Arendskerke

© Created by Frans Tiemeijer