email: info@partijvoorgoes.nl  

Leen van Zon

Eline de Boe

Gonneke de Boe

Stan Meulblok

Ferdi Korsuize

Stem op lijst 6

De Partij voor Goes:

Wil er zijn voor alle inwoners van de stad én de dorpen
Wil geen beperking van koopzondagen
Wil een aantrekkelijk winkelgebied stimuleren
Wil de schuldpositie van de gemeente terugbrengen
Wil de jeugdwerkloosheid adequaat bestrijden
Wil extra aandacht voor huisvesting van starters, mensen met een beperking en minder daadkrachtigen
Wil een gemeentebegroting die transparant is en begrijpelijk voor iedereen
Wil de overlast van het vervoer per spoor tot een minimum beperken
Wil jeugdcriminaliteit voorkomen door het organiseren van activiteiten in wijken en buurten
Wil gemeentelijke taken efficiënt uitvoeren, met bewaking van de personele lasten
Wil de jeugdzorg regelen op lokaal niveau, met kleinschalige begeleidingsteams
Wil verdere ontwikkeling van Kinderopvang en scholen tot Integrale Kindcentra
Wil een cliëntvriendelijk ziekenhuis voor alle inwoners van Goes en omgeving
Wil geen belastingverhoging voor de inwoners
Wil veilige bereikbaarheid van scholen
Wil de overlast van drugshandel uitbannen
Wil zoveel mogelijk fietsparkeermogelijkheden realiseren
Wil buitensportaccommodaties toegankelijk maken voor iedereen

email: info@partijvoorgoes.nl

De nieuwe kandidaten voor de gemeenteraad

(klik op een foto)

Patrick Geus

Floor van Lamoen

Van links naar rechts : Floor van Lamoen, Gonneke de Boe - Hoogerland, Carmen Schoe, Ferdi Korsuize, Leen van Zon,  Marian van Heugten – van den Burg, Joyce Vuijk – Meulblok, Stan Meulblok, Patrick Geus.
Van links naar rechts : Floor van Lamoen, Gonneke de Boe – Hoogerland, Carmen Schoe, Ferdi Korsuize, Leen van Zon, Marian van Heugten – van den Burg, Joyce Vuijk – Meulblok, Stan Meulblok, Patrick Geus.

Overzicht van het verkiezingsprogramma 2022-2026

(klik op een onderdeel van het programma voor de toelichting)

flyer stan
goes voor elkaar

Stem op lijst 6

Kieslijst:

1. Stan Meulblok

2. Gonneke de Boe – Hoogerland

3. Ferdi Korsuize

4. Patrick Geus

5. Eline de Boe

6. Leen van Zon

7. Joyce Vuijk – Meulblok

8. Rick Christiaansen

9. Marian van Heugten – van den Berg

10. Casper Vuijk

11. Evelien Geus – Jeronimus

12. Adrie van Heugten

13. Carmen Schoe

14. Floor van Lamoen