Milieu en Klimaat

Ook de inwoners van Goes krijgen te maken met de klimaatveranderingen. Allereerst door bijv. de enorme hoeveelheid regen die straten en woningen onder water kan zetten. Ook langdurige droogte kan echter schade aanbrengen aan woningen en hun omgeving.

Vergroening van de woonomgeving kan hierbij helpend zijn. Waar mogelijk wil de Partij voor Goes zorgen voor betere wateropvang door het aanleggen van bijv. Tiny Forest en kleine waterpartijen. Aanpassing van wegen en straten om water beter af te voeren en evt. te bergen voor tijden van droogte.

Daarnaast wordt er veel van onze inwoners gevraagd m.b.t. het verduurzamen van hun woning en worden ze geconfronteerd met steeds hoger oplopende energierekeningen.

Goede voorlichting en communicatie met inwoners is hierbij erg belangrijk Via het verstrekken van bijv. vouchers voor het treffen van energiebesparende maatregelen kunnen we hen bewuster maken en al enigszins op weg helpen. Ook willen we het gebruik van zonnepanelen en sedumdaken blijven stimuleren. Sedumdaken zorgen voor opvang van water en zorgen voor verkoeling bij hittestress.

Als gemeente heeft Goes ook de opdracht haar gebouwen energieneutraal te maken. Dit zal uiteraard gepaard gaan met grote financiële gevolgen. Wat de Partij voor Goes betreft gaan we onze inwoners hierbij zoveel mogelijk ontzien. Geen belastingverhogingen om gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken.

Als gemeente kunnen we wel op korte termijn al grote stappen maken door waar mogelijk in gebouwen en straatverlichting over te gaan op Ledverlichting. Wat de Partij voor Goes betreft gaan we hier direct mee aan de slag.

De natuur in onze mooie omgeving verdient ook onze aandacht. Bescherming van kwetsbare natuurgebieden, zoals bijv. het Poelbos, ‘t Vrouwputje en ons deel van het Veerse Meer. Een groene omgeving zorgt o.a. voor ontspanning van de geest ruimte voor al het moois wat erin leeft.

Het huidige college van Goes heeft er voor gekozen Diftar in te voeren voor de inzameling van het afval. Hierbij wordt een vast tarief gecombineerd met een tarief per lediging van het restafval. Helaas tellen zij hierbij nog steeds het aantal kilo’s per inwoner van de milieustraat bij. Wat de Partij voor Goes betreft is dit onterecht. Veel inwoners van Goes komen zelden of nooit op de Milieustraat en halen gemakkelijk het streefgetal van minder dan 100 kilogram restafval per jaar. De Partij voor Goes wil dan ook een ander systeem voor het gebruik van de milieustraat en inwoners die oprecht goed hun afval scheiden hier ook financieel voor belonen.

milieu5