Bedrijvigheid

Goes groeit. Zowel in inwonertal als in aantal gevestigde bedrijven. Voor de vestiging van bedrijven hebben we voorzien in prachtige bedrijventerreinen en is de ontwikkeling van bedrijventerrein Deltaweg inmiddels al gestart. De Partij voor Goes is voorstander van het eerst opknappen, revitaliseren en vullen van bestaande bedrijventerreinen alvorens nieuwe terreinen te ontwikkelen. Met daarbij de nodige aandacht voor bedrijventerreinen bij onze dorpen.

Goes is naast deze bedrijvigheid een prachtige winkelstad, waar inwoners en dagjesmensen graag een bezoek aan brengen. De Partij voor Goes is voor een bruisende binnenstad met veel aandacht voor winkelen, horeca, kunst en cultuur. Ondernemers dan ook niets in de wegleggen hier hun steentje aan bij te dragen. Zoals het continueren van de ruimere terrassen voor de horeca en de mogelijkheid tot het organiseren van diverse festivals en feesten voor onze (jeugdige) inwoners.

De Partij voor Goes was jaren geleden één van de mede-initiatiefnemers tot het verruimen van de openingstijden op zondag. Wat onze partij betreft is de een zaak van de ondernemers zelf. We hebben we hierbij aandacht voor het personeel en de zelfstandige winkelier die met de gevolgen hiervan te maken kunnen krijgen.

Van nieuw te vestigen ondernemingen verwachten wij dat zij milieu -en klimaatbewust te werk zullen gaan en eventueel nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen dienen dan ook aan alle klimaateisen te voldoen.

bedrijvigheid2