Verkiezingen

Beste bezoekers van onze website,
Bijna drie maanden geleden, op 16 maart 2022, waren de verkiezingen voor de gemeenteraden.
Verkiezingen waarbij U het vertrouwen in de Partij voor Goes uitsprak door ons twee zetels te
gunnen. Als kleine lokale partij vinden wij dat geen verkeerd resultaat. Ondertussen zijn de coalitie
besprekingen geweest met als uitkomst dat wij als lokale partij onze eerste wethouder mochten
leveren. Iets waar we trots op zijn. Stan Meulblok gaat deze, niet geringe taak, op zich nemen en wij
wensen hem dan ook veel succes toe in de komende zittingsperiode. Gonneke de Boe-Hoogerland
neemt de taak van fractievoorzitter van Stan over en Ferdi Korsuize heeft de open gevallen plaats als
raadslid overgenomen van haar.
Als steunfractieleden zijn Floor van Lamoen, Patrick Geus en Eline de Boe benoemd en net als de
raadsleden en de wethouder be√ędigd.
Wij willen iedereen die op ons gestemd heeft nogmaals bedanken voor de ontvangen steun en
stemmen en zullen ons in de komende zittingsperiode als Partij voor Goes weer inzetten voor alle
inwoners van de gemeente Goes.