Subsidie moet gezond leven in Goes voor iedereen mogelijk maken

Goes gaat voor gezond: gezonde mensen in een gezonde leefomgeving. En dat is meer dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Het gaat over de mensen zelf, over hun veerkracht, of ze lekker in hun vel zitten en wat hun leven betekenisvol maakt. Inwoners uit Goes kunnen hieraan zelf ook een steentje bijdragen. Zij kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan gezondheid en een gezonde leefstijl.

Een gezond Goes is een samenleving waarin inwoners kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Iets dat alleen mogelijk is als de gemeente samenwerkt met organisaties, bedrijven en de inwoners zelf. 

Activiteiten
Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan een gezond Goes. Het hoeven geen grootse plannen of activiteiten te zijn. Vaak zijn het de kleine dingen die het verschil maken. Wel is het belangrijk dat het bijdraagt aan de gezondheid van meerdere mensen. Denk bijvoorbeeld aan een openbare moestuin in de wijk om eenzaamheid tegen te gaan, een creatieve workshop voor jongeren over omgaan met stress, samen een gezonde maaltijd koken voor de buurt, een extra schaduwplekje in het park of iets leuks organiseren voor mensen met weinig geld. 

Subsidie
In totaal is er voor de periode tot 2026 ruim een miljoen euro subsidie beschikbaar. Het grootste deel van dit bedrag is bedoeld voor grote projecten van (maatschappelijke) organisaties en bedrijven.
Speciaal voor inwoners met een kleine activiteit is er tot 2026 ieder jaar 20.000 euro beschikbaar. Om zoveel mogelijk inwoners een steuntje in de rug te kunnen geven bij het uitvoeren van een gezonde activiteit, kan er per activiteit maximaal 5.000 euro subsidie worden aangevraagd. De subsidie is een eenmalige bijdrage.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidie en de voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen, is te vinden op: www.goes.nl/subsidie-gezond-actief-leven-akkoord-goes. Hier kunnen inwoners ook gelijk hun aanvraag indienen.

Afbeelding hierboven van macrovector op Freepik