Stapje voor stapje komt een vernieuwd Marconigebied dichterbij

Het college van burgemeester en wethouders van Goes wil € 2.830.000 beschikbaar stellen voor de voltooiing van de Ringbaan-West tussen het Kompasplein en Voltaplein. Dit nieuwe stuk van de ringbaan ligt naast het spoor en loopt parallel aan de Edisonstraat. De weg loopt over grond die nu nog in eigendom is van de NS en ProRail. Volgens de planning is de Ringbaan in 2025 gereed. De gemeenteraad moet nog met deze investering instemmen.

Veiligheid
Zodra de ringbaan is aangelegd, hoeft het verkeer niet meer door het Marconigebied te rijden. Dit gebied kan dan opnieuw worden ingericht met meer ruimte voor winkelen en parkeren. Met de ringbaan zal ook de verkeersveiligheid op de rotonde Kompasplein flink verbeteren, omdat er in de nieuwe doorgaande route straks geen fietsoversteekplaats meer zit. Bij de investering is de aankoop van de grond en het verleggen van kabels en leidingen inbegrepen. Voor de weg kan worden aangelegd moet ProRail onder meer een grote elektriciteitskabel verleggen die nu op de plek van de toekomstige rijbaan ligt. Hiervoor worden nog afspraken met ProRail gemaakt.

Parkeerplaats op terrein voormalige Renaultgarage
Het college wil daarnaast ruim € 332.000 uittrekken voor de aanleg van een tijdelijke parkeerplaats op de voormalige Renaultkavel tussen de oude melkfabriek en de Lidl. Ook hiermee moet de raad nog instemmen. De 130 extra parkeerplaatsen komen in de plaats van de parkeerruimte die wegvalt bij de Jumbo door de aanleg van de ringbaan en de parkeerplekken die tijdelijk verdwijnen tijdens de herinrichting van het Marconigebied.

Herinrichting Marconigebied
Het gebied kan zowel voor de ondernemers als de bezoekers een kwaliteitsimpuls gebruiken. Na een uitgebreid participatietraject is in 2021 afgesproken dat de gemeente samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren gaat werken aan een aantrekkelijke uitstraling, betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid, een passend en toekomstbestendig winkelaanbod én duurzaamheid en klimaat. De gemeente maakt hiervoor een plan dat met de eigenaren en gebruikers van de meubelboulevard wordt besproken. Om de kwaliteitsslag voor te bereiden is er – als de gemeenteraad ermee instemt – € 234.000 beschikbaar.