Reactie op de kadernota 2024

door Ferdi Korsuize
namens de Partij voor Goes

Een kadernota hoort naar de mening van de Partij voor Goes een afspiegeling te zijn van de doelen die de coalitiepartijen zich in het coalitie akkoord hebben gesteld, het moet recht doen aan de raadsagenda en natuurlijk mag het geen afbreuk doen aan reeds ingezet beleid.

Deze kadernota voldoet wat ons betreft daaraan en de Partij voor Goes ziet veel van zijn aandacht punten terug in deze kadernota. Punten zoals betaalbare woningbouw, aanpak verkeer problemen rondom het Ronda Gosa plein, meer elektrische laadpunten voor fiets en auto, aandacht voor dorps en wijk visies en aandacht voor armoede en gezondheid om er een paar te noemen.

Toch zijn er nog een paar puntjes waar we de aandacht op willen vestigen.

De kadernota zien wij als de vooruitblik op de begroting, alle plannen die we nu hebben zijn van een prijskaartje voorzien of moeten nog van een prijskaartje worden voorzien. Voor 2024 en 2025 kunnen we nog zwarte cijfers, maar het rijk laat ons over een paar jaar, zoals het er nu naar uit ziet financieel lelijk in de steek, redden wie zich redden kan, waardoor het erop lijkt dat we na deze twee jaren rode cijfers gaan schrijven.

Boven op deze bezuinigingen komen daar ook nog eens de nodige Gemeenschappelijke Regelingen langs die de ene na de andere begrotingswijziging op ons af sturen. Dossiers die geen hoofdpijn maar “piene in de portemonnee” veroorzaken.
De Gemeente Goes staat er financieel goed voor, maar willen we dat zo houden dan zullen wij met zijn allen realistische financiële keuzes moeten maken. Zonder dat we hierbij onze doelen en de belangen onze inwoners, verenigingen en ondernemers uit het oog verliezen.