Oordeel / Besluitvormende Raad 09 juni 2022

De eerste oordeel / besluitvormende raad in de nieuwe samenstelling. Onze wethouder Stan achter
de “college tafel”, Gonneke als fractievoorzitter en Ferdi als raadslid.
Tijdens de oordeelvormende raad werden de jaarstukken en begrotingen van de
Gemeenschappelijke Regelingen besproken door de raad. De Partij voor Goes had weinig vragen of
opmerkingen over dit onderwerp evenals de andere partijen in de raad zodat besloten werd het
onderwerp tijdens de besluitvormende raad als hamerstuk te behandelen.
Tijdens de besluitvormende raad werden behandeld Transitievisie warmte, Integrale visie Goes Oost,
Gebiedsvisie centrum zuid, motie roze zaterdag, motie versterken roze in blauw.
Voor de gehele behandeling en het debat verwijzen wij U graag naar de website van de gemeente
Goes. Hieronder kunt U lezen hoe de Partij voor Goes heeft gestemd over deze agenda punten.
Transitievisie warmte, Voor
Integrale visie Goes Oost, Voor
Gebiedsvisie centrum zuid, Voor
Motie roze zaterdag, Tegen
Motie versterken roze in blauw, Voor