INSTALLATIE NIEUWE BURGEMEESTER GEMEENTE GOES

Op donderdag 6 juli 2023 werd tijdens de besluitvormende raad van de Goese Gemeente Raad onze nieuwe, interim burgemeester, M.A. Fränzel beëdigd.
Na de toespraak van de commissaris van de Koning, dhr. Polman werd dhr. Fränzel beëdigd.
Er volgde een toespraken van dhr. J. Lucasse, waarnemend voorzitter van de gemeenteraad, die daarna de voorzittershamer overdroeg aan de nieuwe voorzitter.

Overhandiging voorzittershamer door dhr. Lucasse.

Mw. J. Veldhuizen, wethouder en locoburgemeester, kreeg daarna het woord waarna dhr. Fränzel de ambtsketen door haar kreeg omgehangen.

Omhangen van de ambtsketen door mw. Veldhuizen.

De Partij voor Goes wenst onze nieuwe burgemeester een fijne tijd in zijn, weliswaar tijdelijke, nieuwe gemeente en zien vooruit naar een prettige samenwerking.