Goes gaat voor betaalbaar wonen

In Wilhelminadorp-Zuid (in de hoek Lindenberghstraat en I.G.J. van den Boschstraat) wordt de komende twee jaar een woonwijk met 58 woningen ontwikkeld. Het college van B&W van de gemeente Goes wil op deze locatie aan de slag met het woningbouwprogramma omdat het een waardevolle toevoeging is voor het woningbestand van Wilhelminadorp, Goes en de regio. En het biedt kansen voor mensen die nu (nog) moeite hebben om een betaalbare woning te vinden.

Regie op woningbouw
Om dit te kunnen doen houdt de gemeente zelf de regie.
Dat betekent dat de gemeente zelf opdrachtgever is voor het bouw- en woonrijp maken en de grond vervolgens perceelsgewijs uitgeeft aan ontwikkelaars/bouwers of woningbouwcoöperaties. Op die manier kan woningbouw worden ontwikkeld die voldoet aan alle inzichten op het gebied van woningbehoeften én sluit de woningbouw aan op het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, verkeer en duurzaamheid.
Wilhelminadorp is en blijft daarmee een aantrekkelijk en leefbaar dorp, waar nieuwbouw en het dorpse karakter goed samengaan, voor zowel nieuwe als bestaande bewoners.

Planning
Het beoogde woningbouwprogramma met het bijbehorende schetsontwerp wordt in februari 2023 gepresenteerd aan de inwoners van Wilhelminadorp. Zij ontvangen hiervoor nog een uitnodigingsbrief.

Met de uitbreiding van het woningaanbod in Wilhelminadorp-Zuid, wil de gemeente Goes als aangegeven voldoen aan de vraag naar meer passende én betaalbare huur-en koopwoningen voor diverse doelgroepen in de gemeente, omliggende dorpen en de regio.
De planning is om in 2023 het schetsontwerp definitief te maken en te starten met de bestemmingsplanprocedure. In 2024 kan dan begonnen worden met het bouwrijp maken en in 2025 met de bouw van de nieuwe huur- en koopwoningen.