Flexcity: sneller, duurzamer en betaalbaar bouwen

Goes onderzoekt vernieuwende vorm woningbouw

Vandaag ondertekenden wethouder Joan Veldhuizen uit Goes en minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een intentieovereenkomst voor een onderzoek naar een nieuw concept voor gebiedsontwikkeling met de naam Flexcity. Flexcity staat voor een nieuwe vorm van woningbouw die sneller, duurzamer en goedkoper is.

Flexcity
Flexcity is een nieuw concept voor de ontwikkeling van een woongebied met woningen die geheel of in delen in de fabriek worden gemaakt. Daarnaast is er ruimte voor herplaatsen van flexwoningen uit de regio of andere delen van het land, die daar niet meer nodig zijn. Bijvoorbeeld omdat ze bedoeld waren als tijdelijke oplossing. Flexcity is een vernieuwende manier van gebiedsontwikkeling. Het is sneller en duurzamer dan gewone woningbouw en biedt mogelijkheden voor betaalbare woningen.

Goes wil de mogelijkheden van Flexcity onderzoeken om de woningbouw te kunnen versnellen en een flexibele woningvoorraad te realiseren. Het sluit aan bij de Woondeal en het regionale project voor het realiseren van 450 flexwoningen. Daarnaast past het bij de Goese ambities voor circulariteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en het streven naar nieuwe woonvormen.

Haalbaarheidsonderzoek
Met het tekenen van de intentieovereenkomst staat de komst van de flexwoningen nog niet vast. Het Rijk en de gemeente doen de komende maanden een haalbaarheidsonderzoek. Daarin kijken ze naar locaties, doelgroepen, leefbaarheid, kwaliteit en of dit concept toe te passen is in Goes.