Financieel steuntje in de rug voor sport en cultuur in Goes

De gemeente Goes vind het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan sport en culturele activiteiten. Ook mensen die het financieel wat minder hebben. Daarom is de gemeente Goes vanaf nu aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het Volwassenenfonds maakt sport en cultuur ook bereikbaar voor mensen met een smalle en niet zo goed gevulde beurs.

Sporten en het hebben van een creatieve hobby draagt bij aan een positieve gezondheid. Het is bewezen dat het zorgt voor een verminderde kans op ziek worden, het een uitgebreider sociaal netwerk creëert en dat het bijdraagt aan een groeiend zelfvertrouwen. Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland hebben geen geld voor deelname aan sport of cultuur. Om hen te ondersteunen is het Volwassenenfonds Sport en Cultuur in het leven geroepen. Het fonds betaald het lesgeld en/of de materialen van de activiteit.

Aanvragen

Inwoners die het financieel moeilijk hebben, kunnen via een tussenpersoon een financiële bijdrage aanvragen bij het Volwassenenfonds. Deze tussenpersonen zijn onder andere, GR de Bevelanden, SMWO, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils. Andere tussenpersonen kunnen gevonden worden via de website www.volwassenenfonds.nl

Uitbreiding

Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur is een van de regelingen die in de gemeente Goes bestaan om mensen met een smalle beurs te ondersteunen. Naast de eerdere uitbreiding van de zwemregeling en het babystartpakket werkt de gemeente Goes aan een verdere uitbreiding van regelingen van gelijke strekking.

Sport en bewegen

Financiële ondersteuning voor mensen wie wil maar niet kan betalen

( verkiezingsprogramma Partij voor Goes )