BESLUITVORMENDE RAAD 13 juli 2023

Beste mensen,

Op 13 juli 2023 was behandeling van de kadernota 2024 door de gemeenteraad van Goes. Het was de laatste vergadering voor het zomerreces 2023.
Tijdens het eerste deel van deze kwamen nog enkele hamerstukken langs, te weten:

– over- en onderschrijdingen kredieten 2022,

– Accountantsverslag 2022 en jaarrekening 2022,

– jaarrekening bouwgrond

Hierna ging de vergadering verder met de behandeling van de kadernota 2024. Tijdens de behandeling van de kadernota werd door onze fractie voorzitter Gonneke de Boe-Hoogerland terug gekeken naar het afgelopen jaar in de algemene beschouwingen. Raadslid Ferdi Korsuize gaf namens de partij voor Goes een eerste reactie op de kadernota 2024.
U vind beide stukken afzonderlijk op de website terug.

Rest mij nog u allen een fijne vakantie toe te wensen.
Op 29 augustus komt de fractie van de partij voor Goes weer bijeen,