ACTIVITEITEN OKTOBER 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

Op 19 september moesten wij U helaas berichten dat de coalitie zoals die was gevormd na de verkiezingen in 2002 niet meer bestond. Coalitie genoot Nieuw-Goes voelde zich niet meer thuis in de coalitie en besloot uit te stappen. Op dit moment wordt er druk beraadslaagd over hoe nu verder. Ik mag u hierover verder geen mededelingen doen maar kan u wel meegeven dat de Partij voor Goes staat voor een coalitie die sociaal en maatschappelijk verantwoord hoog in het vaandel heeft staan.
Ondanks alles gaat de raad gewoon verder met zijn taken, de Partij voor Goes zal dan ook komende tijd onverminderd voortgaan met het opkomen voor de belangen voor alle burgers in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.

De vergaderingen waarbij de Partij voor Goes aanwezig zal zijn vind U hieronder,

02 oktober 2023 Werkgroep Planning en control

02 oktober 2023 Gezamenlijke raadsbijeenkomst GR de Bevelanden 2023

03 oktober 2023 Uitnodiging “de Betho” op weg naar een nieuwe samenwerking

03 oktober 2023 Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

05 oktober 2023 Informatie Carrousel

09 oktober 2023 Auditcommissie

10 oktober 2023 fractievergadering

11 oktober 2023 Technische vragen avond begroting 2024

11 oktober 2023 Informatiebijeenkomst jeugdhulp Zeeland en Zorgfraude

* 12 oktober 2023 Raadsleden spreekuur en Beeldvormende raad

16 oktober 2023 Presidium

17 oktober 2023 Coalitie overleg

17 oktober 2023 Fractievergadering

18 oktober 2023 Technisch beraad Omnium/Scalda

* 19 oktober 2023 Oordeelvormende raad

31 oktober 2023 Coalitie overleg

31 oktober 2023 Fractievergadering

* Deze vergaderingen zijn openbaar, andere bijeenkomsten zijn alleen voor Raadsleden en Steunfractieleden toegankelijk.

Een volledige lijst met vergaderpunten en alle openbare stukken kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via de website van de Gemeente Goes. ( www.goes.nl )
Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.

Wilt u ons steunen, wordt dan lid van de Partij voor Goes. Aanmelden kan via het bovenstaande E-mail adres.