ACTIVITEITEN MEI 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15
Beste mensen,
Terwijl dit stukje geschreven wordt is de mei vakantie alweer aangebroken. Velen van ons zullen ervoor gekozen hebben om er een weekje tussenuit te gaan. In Nederland of naar het zonnige zonnigere oorden in het buitenland. Ook de Goese gemeente raad en de Raadsleden en de steunfractieleden hebben even rust genomen. Op 11 mei gaan we weer van start met de volgende vergader ronde.
De onderwerpen die in deze cyclus behandelt zullen worden zijn:
-Afsluiting procesbegeleiding Project Havengebied Wolphaartsdijk
-Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie
-Cultuurvisie Goes 2023 – 2027 “De verbindingskracht van Cultuur”
-Bestemmingsplan Elsa Hoeve

Een volledige lijst met vergaderpunten kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via de website van de Gemeente Goes. ( www.goes.nl )
De Partij voor Goes gaat ook in april onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.
De dat voor de vergaderingen waarbij de Partij voor Goes aanwezig zal zijn vind U hieronder,
Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog diverse informatieavonden en bijeenkomsten gepland, uiteraard zullen wij ook deze bezoeken om Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.