ACTIVITEITEN MAART 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,
Het is alweer maart en maart roert zijn staart luidt het oude gezegde. Na de mooie dagen eind
februari waarbij we ons alweer in het voorjaar waanden vallen de eerste dagen van maart tegen. We
zijn als gemeenteraad weer bezig aan de tweede ronde in de vergader cyclus, punten die op dit
moment nog op de agenda staan zijn: Voltooiing ringbaan Marconi gebied, bindend adviesrecht
gemeenteraad onder de omgevingswet, participatieplicht onder de omgevingswet, Beleidsregels
eenmalige subsidie energielasten 2023. Daarnaast zijn er nog enkele hamerstukken waarover de raad
al overeenstemming heeft bereikt. Een volledige lijst kunt U op de website van de gemeente Goes
vinden onder, agenda van de gemeenteraad.
De Partij voor Goes gaat onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers
in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn
maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden
over kan zijn.
Hierbij een opsomming van de activiteiten van de Partij voor Goes in februari 2023 ,
02 maart 2023 Oordeelvormde raad
14 maart 2023 Fractievergadering, dorpsbelangen Kattendijke komt langs
16 maart 2023 Besluitvormende raad
28 maart 2023 Fractievergadering ( optie comité Buijs Ballotstraat om 19.00 uur )
30 maart 2023 Beeldvormende raad

Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog diverse informatieavonden en
bijeenkomsten gepland, uiteraard zullen wij ook deze bezoeken om Uw belangen zo goed mogelijk te
behartigen.

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl
of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de
steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.