ACTIVITEITEN JULI 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

Nog enkele weken en vergaderingen te gaan en dan zit de eerste helft van het “politieke” jaar er weer op en gaat iedereen genieten van een wel verdiende vakantie. In de Goese raad worden de laatste puntjes op de I gezet, met nog een besluitvormende raad en een extra oordeel vormende raad voor de boeg in de normale BOB cyclus. Hierna volgt nog een besluitvormende raad in de P&C cyclus.

De vergaderingen waarbij de Partij voor Goes aanwezig zal zijn vind U hieronder,

04 juli 2023 Fractievergadering

06 juli 2023 Besluitvormende raad

In deze raadsvergadering zal onze nieuwe, interim, burgemeester M.A. Fränzel, worden geïnstalleerd en zal de profielschets voor de nieuwe burgemeester worden bekend gemaakt.

Verder ter bespreking in deze vergadering

Aankoop panden voor huisvesting Oekraïense vluchtelingen,

Jaarstukken gemeenschappelijke regelingen,

15e begrotingswijziging,

Hamerstukken

Benoemen lid klankbordgroep Governance jeugd,

Waarborgfonds Veiligheids regio’s,

Afspraken systeem gemeente Goes,

Financiële regelingen wonen en participatie woningverbetering

Beschikbaarstelling krediet nieuwbouw IKC ’s-Heer Arendskerke

Krediet nieuwbouw Brandweerpost Goes-West

06 juli 2023 Oordeelsvormende raad

11 juli 2023 Fractievergadering

13 juli 2023 P & C cyclus

 

Een volledige lijst met vergaderpunten kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via de website van de Gemeente Goes. ( www.goes.nl )

De Partij voor Goes gaat ook in juni onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.

Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog diverse informatieavonden en bijeenkomsten gepland, uiteraard zullen wij ook deze bezoeken om Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.