ACTIVITEITEN JANUARI 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

Allereerst wil ik U namens de Partij voor Goes een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen. De Partij voor Goes zal ook in 2023 zich weer inzetten voor de belangen van de Goese burger. Stijgende lasten en explosief stijgende prijzen. Stijgende lasten voor de burger. Het is aan de orde van de dag. We zullen samen met onze coalitiepartners, soms lastige, keuzes moeten maken op financieel en sociaal gebied, maar ook voor infrastructuur projecten, woningbouw enz. enz.

De Partij voor Goes gaat voor een eerlijke verdeling van de lasten, waarbij wij altijd zullen proberen de minder gefortuneerde burger te ontzien. Indien u geïnteresseerd bent in de inhoud van de agenda en de bijbehorende vergaderstukken, kan ik u verwijzen naar de website van de gemeente Goes: goes.raadsinformatie.nl. Via deze site kunt u ook de vergaderingen mee beluisteren.

Hierbij een opsomming van de activiteiten van de Partij voor Goes in januari,

10 januari 2023 Fractievergadering

12 januari Beeldvormende raad

24 januari 2023 Fractievergadering

26 januari 2023 Oordeelvormende raad

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering. Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog diverse informatieavonden en bijeenkomsten gepland, uiteraard zullen wij ook deze bezoeken om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.