Activiteiten in september

Beste mensen,
Na een warm zomerreces gaan wij, fractieleden en steun fractieleden van de Partij voor Goes, er weer met frisse moed tegenaan. Voor u, voor de burgers van Goes. Hieronder een opsomming van de activiteiten van de Partij voor Goes in september,
06 september Fractievergadering
08 september Raadsleden spreekuur en Beeldvormende raad
20 september Fractievergadering
22 september Oordeelvormende raad
De agendapunten beeldvormende raad en de oordeelvormende raad kunt u vinden op de gemeentelijke website, wilt U iets opmerken of vragen over de agendapunten dan kunt u een mail sturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.
Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog de nodige informatieavonden en commissie avonden gepland in september, hieraan zullen uiteraard ook aan deelnemen om U zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.