ACTIVITEITEN FEBRUARI 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15
Beste mensen,
Het is alweer eind januari 2023, de dagen worden alweer merkbaar langer. We krijgen alweer zin in her voorjaar, in de tuin werken en andere activiteiten die we in de winter door kou en regen gedwongen achterwege lieten.
Bij de Partij voor Goes gaan we onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.
Hierbij een opsomming van de activiteiten van de Partij voor Goes in februari 2023 ,
02 februari 2023 Werkbezoek aan VV Wolphaartsdijk tijd 19.30, Sportpark Wolphaartsdijk
06 februari 2023 Fractievergadering
06 februari 2023 Ledenvergadering partij voor Goes ( aansluitend aan fractievergadering )
09 februari 2023 Besluitvormende raad
14 februari 2023 Fractievergadering
16 februari 2023 Beeldvormende raad
21 februari 2023 Tentoonstelling schenking gemeente archief Goes
27 februari 2023 Presidium
28 februari 2023 Fractievergadering

Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog diverse informatieavonden en bijeenkomsten gepland, uiteraard zullen wij ook deze bezoeken om Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.