BESLUITVORMENDE RAAD 09 februari 2023

Beste mensen,

Deze raadsvergadering begon met moment stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

Tijdens deze raad werd Piet Bal als nieuw raadslid voor de Nieuw Goes geïnstalleerd, wij wensen hem veel wijsheid toe in de komende raadsperiode en hopen op een prettige en constructieve samenwerking.

Tijdens de eerste besluitvormende raad van het jaar 2023 stonden er twee bespreek onderwerpen op de agenda.

Principe besluit regionalisering milieustraten OLAZ

Doel van dit principebesluit is om te bezien of er binnen de provincie Zeeland vanuit de gemeentes voldoende steun is om over te gaan tot een herschikking van de milieustraten. Voor de gemeente Goes houdt dit in dat er een nieuwe milieustraat zou worden gecreëerd binnen de gemeente grenzen. Een uitgebreidere milieustraat met extra faciliteiten op het gebied van recycling en hergebruik. Omdat de huidige milieustraat niet meer aan de eisen van een moderne milieustraat voldoet en ook de plaats niet meer voldoet, is dit een mooie gelegenheid om verplaatsing te onderzoeken volgens de Partij voor Goes. Wij hebben dan ook voor dit voorstel gestemd en wachten de uitkomst af.

Aanpassing tarieven OZB en Rioolheffing

SABEWA, de instantie die voor de gemeente Goes de belastingen int had volgens de Waarderingskamer de waarde van woningen en niet woningen in de gemeente Goes te laag ingeschat. Een eerste berichtgeving over foutieve waarderingen betrof de woningen, in de haast om hierop een correctie aan te brengen zodat de Goese burger niet teveel belasting zou betalen heeft men op het Stadskantoor over het hoofd gezien dat het niet alleen de woningen betrof maar ook de niet woningen. Waar mensen werken worden weleens fouten gemaakt. Toen men hier achter kwam was het te laat om nog een correctie te doen uitgaan zoals ondertussen wel voor de woningen was gedaan. Met raad brede instemming is nu afgesproken dat de wethouder een poging gaat doen dit via een andere weg in 2023 nog te corrigeren.

 

Twee moties, vreemd aan de orde van de dag, namelijk

Motie: Donatie aan het Rode Kruis

In deze motie van het CDA, mede ingediend door de Partij voor Goes, werd opgeroepen om per burger te storten op de rekening van de gezamenlijke hulp organisaties voor de slachtoffers van de ramp in Turkije en Syrië. Dit in navolging van andere gemeentes. De motie werd door alle partijen in de raad gesteund.

Motie: Goede voornemens

In deze motie van de PvdA/GL werd opgeroepen om in de gemeente Goes een algemeen vuurwerk verbod op te nemen in de APV. De Partij voor Goes is van mening dat een dergelijk verbod alleen werkt als hier landelijke regelgeving voor van kracht is. Ook andere partijen en de Portefeuille houder hadden deze mening. De motie werd dan ook alleen door de PvdA/GL gesteund.

 

De onderwerpen:

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Masterplan Wesselopark

Integraal veiligheidsbeleid

Rekenkamer onderzoek intervence

Werden als hamerstuk afgehandeld