Een “rondje boeren” met de Goese Raad

 

Op woensdagavond 7 september 2022 is ondergetekende samen met wethouder Stan Meulblok en leden van de Goese gemeenteraad en het college op werkbezoek geweest bij drie agrariërs die binnen de gemeente Goes hun bedrijf hebben.
Het eerste bedrijf dat werd bezocht was het melkveebedrijf van de fam. Rouw te ’s Heer Hendrikskinderen. De aanwezigen kregen een uitgebreide rondleiding over het bedrijf en er was ruim tijd om van gedachten te wisselen over de lopende problematiek zoals onder andere de stikstof perikelen die het land bezig houden.

Het tweede bedrijf was het biologische akkerbouwbedrijf van de dhr. Harinck. Tijdens en nadat we genoten hadden van een pompoensoep, pompoenen gekweekt op het bedrijf begrepen wij, kregen wij ook hier een uitgebreide uitleg over de gang van zaken op een biologisch akkerbouwbedrijf. Een gang van zaken die op sommige punten behoorlijk afwijkt van een regulier akkerbouw bedrijf.

 

Een klein eindje verder bezochten wij als derde en laatste bedrijf de boerderij van dhr. Nooteboom. Een gangbaar akkerbouw bedrijf. Helaas bleef het hier bij een mondelinge uitleg want de weergoden besloten dat het al te lang droog geweest was. Dus aan een verdere bezichtiging zijn wij helaas niet toegekomen.
Na de koffie en de prima verzorgde broodmaaltijd werd het tijd om weer op huis aan te gaan.
Met dank aan Stan Jasperse, fractie voorzitter VVD, voor de organisatie van deze informatieve avond.

Ferdi Korsuize