Vragen ex. Artikel 16 RvO, inzake leegstand in tijd van woningnood.

Geacht college,

In haar uitzending van 26 mei 2023 schonk Nieuwsuur* aandacht aan leegstand van huizen. In het programma kwamen huizen voorbij die al lange tijd niet bewoond werden. Een verbazend fenomeen in deze tijd van grote woningnood. Het blijkt dat woningen vaak als belegging worden gezien en niet worden verhuurd omdat de eigenaar bang is niet meer van de huurders af te komen.

Hoewel het aantal leegstaande woningen in Nederland in 2022 is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor, staan er nog steeds veel panden leeg. Naast woningen geldt dit ook voor kantoren en winkels. Begin 2022 werden in ons land 219.000 panden niet gebruikt, waarvan 180.000 woningen.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Partij voor Goes de volgende vragen:

1. Herkent het college de bij Nieuwsuur geschetste problematiek voor onze gemeente?

2. Deelt u de mening van de Partij van Goes dat langdurige leegstand van voor bewoning geschikte (delen van) panden ongewenst is?

2. Is er bij de gemeente een overzicht van langdurig (6 maanden of langer) leegstaande voor bewoning geschikte panden? Zo nee, bent u bereid deze leegstand te inventariseren?

3. Zijn er in de gemeente Goes voorschriften die het melden van langdurige leegstand verplichten? Zo nee, bent u bereid leegstandsmelding in Goes verplicht te stellen?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

 

 

Ferdi Korsuize, fractie Partij voor Goes.

 

*Uitzending Nieuwsuur is na te zien op https://www.npostart.nl/nieuwsuur/26-05-2023/VPWON_1343636

Artikel Nieuwsuur op NOS.nl https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2476635-strenge-regels-moeten-leegstand-terugdringen-dit-huis-is-al-30-jaar-niet-bewoond