BESLUITVORMENDE RAAD 09 november 2023

Beste mensen,

Op 9 november was er weer een besluitvormende raad.

Deze avond was het kindercollege aanwezig en zij stelden zich voor aan de leden van de Goese gemeente raad. Dat deden zij doormiddel van een korte presentatie waarin zij zichzelf voorstelden en ook de raad vertelden wat zij belangrijk vonden voor de stad Goes.

Voor kinderwethouder Renee, zijn belangrijke punten, geen zwerfafval meer, kinderen actief krijgen tegen zwerfafval, leukere afvalbakken die in het Zeeuws complimentjes geven, prullenbakken in de stad opvrolijken met kindertekeningen, ook zou zij graag meer groen in de stad zien.

Joud al shatti, kinderburgemeester gaat voor, gelijke kansen voor iedereen, hij wil dat iedereen zich welkom voelt in Nederland, hij wil graag stichting oprichten voor en door kinderen met als doel meer kinderactiviteiten voor kinderen in Goes, gelijke kansen voor alle kinderen in Goes en ook nieuwe kind vluchtelingen helpen.

Kinderwethouder Nova, wil graag meer diversiteit en groen in de stad voor de dieren. Liefst in de binnenstad.

Meer weten over het Goese kindercollege, ga naar www.goeskinderstadonline.nl

De bespreekstukken voor deze avond waren,

Opvang asielzoekers in Hotel van der Valk, Partij voor Goes was voor dit collegevoorstel, aangenomen door de raad. Diverse amendementen ( “100% geen overlastgevers”, “evenwichtige spreiding” en “geen veilig Landers” ) ingediend door Nieuw Goes hebben wij niet gesteund. Deze amendementen kregen ook geen van allen een meerderheid in de raad.

…………………………….

SWVO 3e begrotingswijziging 2023, de Partij voor Goes had hierover geen vragen of opmerkingen meer. Het voorstel is unaniem aangenomen door de raad.

……………………………..

Motie vreemd aan de orde van de dag,

Motie burgerberaad: Een jaarwisseling voor iedereen

De indieners van de motie waren PvdA/GL, D’66 en Nieuw Goes. De Partij voor Goes steunde de motie. De motie riep nogal wat tegenstand op van sommige partijen op. Met name onduidelijkheid over de kosten en twijfel over de uitvoerbarheid van de uitkomst riepen bij sommige partijen aarzeling op. Het college had met name moeite met de eventuele aan een burgerberaad verbonden kosten. De portefeuillehouder deed de toezegging te kijken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze motie. Hier kon de raad zich in vinden. De uitslag hiervan komt naar de raad in het eerste kwartaal van 2024. Wordt vervolgd.

Hierna volgden nog de hamerstukken en rond de klok van 23.30 sloot de voorzitter de vergadering.