ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

Op het moment dat ik dit schrijf hebben de raadsleden en steun fractieleden van de Partij voor Goes de eerste vergadering al weer achter de rug. Op 31 augustus werd het” raadsseizoen” opgestart met de eerste beeldvormende raad van het raadseizoen 2023/2024. Om u een idee te geven waar de raad en steunfractieleden deze maand aanwezig zullen zijn proberen we hier een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de raad en commissie vergaderingen voor de maand september . De vergaderingen die gemarkeerd zijn met een * zijn vergaderingen die openbaar zijn en daar kunt U ook bij aanwezig zijn of volgen via de gemeentelijke website.

De vergaderingen waarbij de Partij voor Goes aanwezig zal zijn vind U hieronder,

04 september 2023 Werkgroep bestuurlijke vernieuwing

04 september 2023 Raadsklankbordgroep Governance inkoop Jeugdhulp, BW, VO, MO.

07 september 2023 Speeddaten met SMWO

07 september 2023 informatieve bijeenkomst Burap

07 september 2023 Save the date, informatiesessie Netcongestie en Werksessie RES 2.0

12 september 2023 Coalitie overleg

12 september 2023 Fractievergadering

13 september 2023 Werkbezoek aan SAV

* 14 september 2023 Oordeelvormende raad ( Openbaar )

19 september 2023 Bijeenkomst fracties coalitie in Hoornbeek College

21 september 2023 Informatie carrousel

26 september 2023 Fractievergadering

27 september 2023 Regionale raadsbijeenkomst woonzorgvisie

27 september klankbord groep RUD

* 28 september 2023 Besluitvormende raad ( Openbaar )

29 september 2023 Raadsuitje

 

Vergaderpunten in de BOB cyclus zijn deze keer

– RUD jaarrekening

– Begrotingswijziging RUD strategisch werven

– Tijdelijk fietspad Ronda Gosaplein

– Algemene subsidie verordening Goes 2023

Ter kennisname

– Verordening rekenkamer Goes 2023

– Meicirculaire gemeentefonds 2023

– Bestuur rapportage Goes 2023

– Jaarrekening, bestuur rapportage GGD + begrotingswijzigingen.

De onderwerpen kunnen alleen nog veranderen van status indien de raad dit van toepassing vind.

 

Een volledige lijst met vergaderpunten en alle openbare stukken kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via de website van de Gemeente Goes. ( www.goes.nl )

De Partij voor Goes gaat ook komend najaar onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.