ACTIVITEITEN NOVEMBER 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

Door drukte een beetje laat maar hierbij toch nog een overzicht van de vergaderingen en bijeenkomsten waar de Partij voor Goes deze maand aanwezig zal zijn.

De vergaderingen waarbij de Partij voor Goes aanwezig zal zijn vind U hieronder,

01 november 2023 Zeeuws wooncongres 2023

02 november 2023 Energiedialoog II RES 2.0

02 november 2023 P & C cyclus ( Begrotingsraad )

07 november 2023 Fractievergadering

09 november 2023 Besluitvormende raad

14 november 2023 TB Scalda / Omnium ( Ferdi, Patrick )

15 november 2023 Informatie bijeenkomst Aandeelhoudersstrategie Zeeuwse Energiehoudster Maatschappij

16 november 2023 Regionale presentatie nieuwe contracteringen WMO voorzieningen ( Gonneke )

20 november 2023 Werkgroep bestuurlijke vernieuwing ( Patrick )

21 november 2023 Fractievergadering

21 november 2023 Regionale presentatie nieuwe contractering WMO voorzieningen

23 november 2023 Raadsledenspreekuur en Beeldvormende raad

30 november 2023 Extra Raadsvergadering ( 18.30 uur )

30 november 2023 Informatie carrousel

 

* Deze vergaderingen zijn openbaar, andere bijeenkomsten zijn alleen voor Raadsleden en Steunfractieleden toegankelijk.

Een volledige lijst met vergaderpunten en alle openbare stukken kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via de website van de Gemeente Goes. ( www.goes.nl )

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.

Wilt u ons steunen, wordt dan lid van de Partij voor Goes. Aanmelden kan via het bovenstaande e-mail adres.