Skip to content

DOELSTELLING van de PARTIJ VOOR GOES

In de lokale politiek de belangen van de gehele bevolking in de gemeente Goes behartigen,

De Partij voor Goes is een mensenpartij, 

Eerst mensen, dan stenen en asfalt, 

Sociaal en democratisch, 

Iedere inwoner telt, 

Respect voor elkaar, 

Voor Goes , voor elkaar! 

 

DE HOOFDLIJNEN VAN ONS BELEID 

De werkzaamheden van de Partij voor Goes bestaan uit het zo vaak mogelijk bij wonen van politieke activiteiten binnen de gemeente Goes en eventueel werkbezoeken aan instanties, bedrijven en andere gerelateerde instellingen. De inkomsten van de partij bestaan uit contributie die door de leden wordt betaalt en de zittende raadsleden. De financiën worden beheerd door de penningmeester en gecontroleerd door de kascommissie. 

 

BESTUURSSAMENSTELLING ( 01-04-2023 ) 

Voorzitter: Edwin van de Ende

Secretaris: Evelien Geus-Jeronimus 

Interim Penningmeester: Ferdi Korsuize 

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd