Ledenvergadering Partij voor Goes

Op 6 februari 2023 houdt de Partij voor Goes zijn ledenvergadering.

Aanvang 20.30 uur ( na afloop fractievergadering )

Wilt u de ledenvergadering bijwonen, dan graag even aanmelden bij de secretaris gdeboe@zeelandnet.nl

Agenda

1. Opening

2. jaaroverzicht 2022 door de wethouder Stan Meulblok

3. Jaarverslag secretaris

4. Verslag penningmeester

5. Bestuurssamenstelling

6. Rondvraag