ACTIVITEITEN DECEMBER 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

De laatste maand van het jaar alweer, een jaar waarin weer veel heeft plaats gevonden. Ik ga hier geen opsomming geven van de zaken die dit jaar hebben plaats gevonden en wat de bijdrage van de Partij voor Goes daarin is geweest, dat bewaren we voor het jaarverslag van de secretaris. Dit zal medio januari op deze website verschijnen. Wel wensen wij u vanaf deze plaats alvast fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2024 toe.

Hierbij een opsomming van de activiteiten van de Partij voor Goes in december 2023 ,

05 december 2023 Fractievergadering

07 december 2023 Raadsleden spreekuur en Oordeelvormende raad

19 december 2023 Fractievergadering

21 december 2023 Besluitvormende raad

Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog diverse informatieavonden en bijeenkomsten gepland, uiteraard zullen wij ook deze bezoeken om Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Een volledige lijst met vergaderpunten en alle openbare stukken kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad. U kunt de vergaderingen van de gemeenteraad ook volgen via de website van de Gemeente Goes. ( www.goes.nl )

De Partij voor Goes gaat ook in deze laatste maand onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.

Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.