ACTIVITEITEN APRIL 2023

PLAATS: Fractievergaderingen Stadskantoor Goes, kamer 3.15

Beste mensen,

April heeft alweer zijn intrede gedaan en de Goese gemeenteraad is alweer begonnen aan zijn derde vergader cyclus van 2023. Op 30 maart 2023 heeft de beeldvormende raad al plaats gevonden en op 13 april zal de oordeelsvormende raad plaatsvinden.
De onderwerpen die als bespreekstuk in deze cyclus behandelt zullen worden zijn,

WMO verordening

Integraal huisvestingsplan VO

Bestemmingsplan buitengebied

Vervolgstappen Goes Spelen

Strategische aankoop Stationspark 51

Daarnaast zijn er nog enkele hamerstukken waarover de raad in principe al overeenstemming heeft bereikt. Deze punten kunnen echter nog wel op verzoek van de partijen alsnog als bespreekstuk worden behandelt. Een volledige lijst kunt U op de website van de gemeente Goes vinden onder, agenda van de gemeenteraad.

De Partij voor Goes gaat ook in april onverminderd voort met het opkomen voor de belangen voor alle burgers in de breedste zin. Dit vraagt soms om oplossingen waarmee niet iedereen tevreden mee kan zijn maar de Partij voor Goes gaat altijd voor een oplossing waarmee de grootste groep burgers tevreden over kan zijn.

Hierbij een opsomming van de activiteiten van de Partij voor Goes in april 2023,

11 april 2023 Fractievergadering

13 april 2023 Oordeelvormende raad

15 april 2023 Raad op zaterdag ( digitaal )

18 april 2023 Fractievergadering

20 april 2023 Besluitvormende raad

26 april 2023 Uitreiking koninklijke onderscheidingen

Daarnaast zijn er voor de raadsleden en steunfractieleden nog diverse informatieavonden en bijeenkomsten gepland, uiteraard zullen wij ook deze bezoeken om Uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Wilt u iets opmerken over de agendapunten dan kunt u een mailsturen aan info@partijvoorgoes.nl of via het contactformulier op onze website. De punten worden door de fractie en de steunfractieleden besproken tijdens de fractievergadering voorafgaand aan deze vergadering.