Skip to content

 

De nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Patrick Geus

 

Ik ben Patrick Geus 49 jaar oud.

Geboren in de wijk Goes oost in de Vogelzangsweg een fijne wijk waar ik als kind veel heb gespeeld.

Als kind zat ik op de Casperberse school nu de Bisschop Ernst school, na de lagere school ben ik naar Groot Stelle gegaan.  Daar heb ik de LTS richting Bouw met veel plezier gevolgd.

Na jaren met veel plezier in de bouw te hebben gewerkt als timmerman en leermeester heb ik het in 2006 over een andere boeg gegooid. Het werken met leerlingen sprak mij enorm aan, na het volgen van diverse cursussen ben ik het onderwijs ingegaan. Ik ben nu alweer 17 jaar werkzaam als Conciërge op het Scheldemond College in Vlissingen. Dit werk doe ik met veel plezier.

In 2007 zijn mijn vrouw en ik pleegouders geworden van onze pleegzoon, die inmiddels alweer 20 jaar oud is.
Sindsdien nauw betrokken bij pleegzorg (Juvent) daar kennen we de ins en outs van pleeg-en jeugdzorg.

Na jarenlang in ‘s-Heerenhoek te hebben gewoond wilde ik terug naar mijn geboortestad.
Inmiddels wonen we nu alweer 3 jaar in de wijk Noordhoek in Goes.

Ik ben nog nieuw bij de partij voor Goes. Een nieuwe uitdaging, waarbij ik me onder andere wil gaan inzetten voor de jeugd.
Jongeren hebben de toekomst deze toekomst moet in gemeente Goes liggen. Zorgen voor voldoende werkgelegenheid en ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare starters woningen zijn voor de jongeren zodat jongeren niet wegtrekken.

Ook de ouderen moeten we niet vergeten, zorgen voor goede voorzieningen en goede betaalbare zorg om hun oude dag goed door te kunnen komen. Denk aan betaalbare levensloopbestendige woningen.

De partij van Goes behartigd de belangen van iedereen die in de gemeente Goes woont, oud of jong, rijk of arm.

 

Patrick Geus

Patrick Geus

Floor van Lamoen

Floor van Lamoen

Floor van Lamoen

Ik ben geboren in Leiden en opgegroeid in Leeuwarden, geen geboren Zeeuw dus. De families van zowel mijn vader als mijn moeder hebben wel Zeeuwse takken. Ik heb wiskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1990 werk ik in het voortgezet onderwijs. In 1995 ben ik in Goes komen wonen en werken, momenteel ben ik teamleider bij het Ostrea Lyceum. Ik ben getrouwd en we hebben een dochter. Goes heeft mijn hart gestolen. Van 2010 tot en met 2020 ben ik gemeenteraadslid geweest voor de SP. Ik ben uit die partij gestapt vanwege landelijke ontwikkelingen.

Mijn belangrijkste politieke drijfveer is de enorme kansenongelijkheid in onze maatschappij. Je ziet dit terug in enorme verschillen in vermogen en inkomen, maar helaas ook in invloed. Als je niet vlot kan spreken, als je niet een adviseur in kan huren, als je geen jurist achter de hand hebt, dan lijkt het of je met 3-0 achterstaat. Het is daarom goed dat de Partij voor Goes opkomt voor de belangen van gewone inwoners van onze gemeente en niet voor “grote” belangen. Goes moet vooral een gemeente zijn waar het goed wonen is, met een leuk en gezellig centrum in de stad zelf. En Goes moet een gemeente blijven met oog voor elkaar.

Een tweede belangrijke politieke drijfveer is de vernieling van landschap, natuur, milieu en klimaat. Daar hebben we gelukkig nog het een en ander van. Maar we moeten zuinig blijven op het open landschap en het groen. Wat we verkwanselen, krijgen we niet zomaar terug. Klimaatneutraal worden is een hele uitdaging, met grote investeringen op komst. We moeten uitkijken dat dat niet weer kansenongelijkheid versterkt.

Kleine dingen zijn belangrijk. Onderhoud van onze wegen, groenonderhoud, overvolle glas- en plasticcontainers, allemaal zaken waar de politiek op moet letten. Wie het kleine niet eert…