Skip to content

Jaarverslag Partij voor Goes 2022

Januari:
• Voorbereidingen voor de verkiezingen met het vaststellen van de content voor de publicatie van de Stemwijzer.
• Definitieve vaststellingen kandidaten verkiezingen door het bestuur.
• Gesprek met bestuur van Goes Marketing n.a.v. de evaluatie van hun actieplan en hun toekomstbeeld.
• Foto moment m.b.t. het aanleveren van foto’s t.b.v. de verkiezingscampagne.
• Gesprek met Bonden Beraad Groot Goes i.v.m. voorgenomen veranderingen adviesraden en invoering kernteam door huidig college.
• Schriftelijke vragen ingediend m.b.t. een mogelijke “Marktdag voor winkeliers” n.a.v. de Corona winkelsluiting.
• Vaststelling van de vorm en inhoud van het verkiezingspromotiemateriaal.
• Vaststelling mening van de partij m.b.t. de verkiezingsstellingen in “Mijn Stem”.
• Vaststelling verkiezingsstellingen verkiezingskrant de Bode.
• Deelname aan interview t.b.v. gemeenteblad Samenspel met als thema “Aandacht voor elkaar”.

Van links naar rechts: Floor van Lamoen, Gonneke de Boe – Hoogerland, Carmen Schoe, Ferdi Korsuize, Leen van Zon, Marian van Heugten – van den Burg, Joyce Vuijk – Meulblok, Stan Meulblok, Patrick Geus.

Februari:
• Mede-indieners van de motie “Extra inspanningen fin. Opvoeding kinderen en jongeren.
• Deelname aan onderzoek “Folow the Money” m.b.t. de financiering van verkiezingscampagnes.
• Deelname aan de stempotloodchallenge n.a.v. tekenen van thema’s van de verkiezingen voor Omroep Zeeland.
• Deelname aan het bouw- en infra debat van Bouwend Zeeland.
• Deelname aan de Kandidatenkaart van Omroep Zeeland n.a.v. de verkiezingen
• Deelname aan de Scholierenverkiezing va het Goese Lyceum.
• Bezoek aan het actiecomité “Mooi Groenendaal” n.a.v. bouwplannen voormalige Kloetingse school.
Vervolg februari:
• Deelname aan een artikel van de PZC m.b.t. de verkiezingen.


Maart:
• Deelname aan het Lijsttrekkersdebat Streek Omroep de Bevelanden.
• Deelname aan Lijsttrekkersdebat Ondernemersvereniging Wolphaartsdijk.
• N.a.v. uitslagen verkiezingen, gesprekken met de informateur.
• Deelname aan de afscheidsraad en de installatieraad n.a.v. de verkiezingen.
• Met de raad samen de Raadsagenda opgesteld.
• Deelname aan een onderzoek van Binnenlandse zaken n.a.v. de verkiezingen en de rol van lokale partijen.

April:
• Deelname aan verdere gesprekken met de informateur.
• Deelname aan gesprekken met diverse partijen n.a.v. samen te stellen collegeprogramma.
• Deelname aan de gesprekken m.b.t. de verdeling van de portefeuilles van wethouders.
• Deelname aan de E-scootertour “De Boer op”.

Mei:
• Vaststelling portefeuille verdeling wethouders.
• Vaststelling van het collegeprogramma.
• Presentatie collegeprogramma en wethouders aan de pers.


Juni:
• Benoeming Stan Meulblok tot wethouder namens de Partij voor Goes.
• Benoeming Ferdi Korsuize en Gonneke de Boe tot raadslid van de gemeenteraad van Goes.
• Benoeming Floor van Lamoen, Patrick Geus en Eline de Boe tot steun-fractielid van de gemeenteraad van Goes.
• Actie van de fractie n.a.v. Schimmelen Huisjesmelker” van een pand aan de Louise de Colignylaan 97 te Goes.
• Actie van de fractie n.a.v. gebruik Grote kerk door AV’56 m.b.t. de Stadsloop.
• Bezoek aan de fractie van de scouting Hertog van Beijeren-Gosaha.

Juli:
• Bezoek van de fractie aan de bijeenkomst m.b.t. IKC ’s-Heer Arendskerke.
• Zomervakantie met politiekreces

Augustus:
• Zomervakantie met politiekreces

September:
• Deelname aan “Toer de Boer” n.a.v. de stikstofproblematiek.
• Bezoek van de fractie aan de bijeenkomst “Toekomstbestendige Brandweerzorg Zeeland”.
Oktober:
• Bezoek van de Culturele raad aan de fractie m.b.t. het project Murals.
• Start deelname aan de werkgroep Roze Zaterdag.

November:
• Presentatie Algemene beschouwingen van de partij per programma m.b.t. de meerjarenbegroting. Tijdens deze vergadering diverse moties en amendementen ingediend.