Skip to content
BEGROTING 2023    
Inkomsten  Uitgaven 
     
Fractie ondersteuning gemeente Goes€ 1.400,00 Communicatie€ 125,00
Bijdrage raadsleden fractie PvG€ 2.100,00 Representatie€ 900,00
Contributie€ 75,00 Bankkosten en overige uitgaven€ 275,00
Donaties en giften€ 75,00 Verrekening fractie ondersteuning Goes 2022€ 282,40
   Verkiezingsfonds€ 2.067,60
     
     
     
     
Totaal€ 3.650,00  € 3.650,00