Skip to content
Baten en Lasten 2022    
Inkomsten  Uitgaven 
     
Saldo 01-01-2022€ 3.113,20   
Fractie ondersteuning gemeente Goes€ 1.024,32 Fractie assistent€ 500,00
Bijdrage raadsleden fractie PvG€ 2.700,00 Steunfractieleden€ 1.125,00
Contributie€ 73,00 Communicatie€ 99,85
Donaties en giften€ 175,00 Verkiezingen€ 1.364,33
   Representatie€ 829,51
   Bankkosten en overige uitgaven€ 245,86
   Saldo 31-12-2022€ 2.920,97
     
     
     
     
     
Totaal€ 7.085,52  € 7.085,52