Goes Haven HD N

 

De fractie van de Partij voor Goes in de gemeenteraad

 

De fractie van de Partij voor Goes voor de zittingsperiode 2018-2022 bestaat uit Stan Meulblok (fractievoorzitter) en Gonneke de Boe (lid). Als steunfractieleden treden op Leen van Zon, Ferdi Korsuize en Eline de Boe.

Fractieleden

Stan

Stan Meulblok

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Fractievoorzitter Partij voor Goes
Laan der Verenigde Naties 122
4463 WN  Goes
(06) 4636 8825
s.meulblok@zeelandnet.nl


Stan is 51 jaar en al 50 jaar een echte Goesenaar. Zijn jeugdjaren heeft hij o.a. doorgebracht in de winkel van zijn ouders in de Lange Vorststraat in het centrum van Goes. Stan woont inmiddels al meer dan 20 jaar met veel plezier in de Goese Polder.
Na de lagere school, het voortgezet onderwijs en de Pedagogische Academie in Middelburg heeft Stan eerst jaren als leerkracht voor de klas gestaan. Daarna startte hij als locatieleider van een basisschool in de gemeente Borsele. In de jaren die volgden groeide dit uit tot meerscholendirecteur van vier basisscholen en lid van het MT van het openbaar onderwijs Borsele. Als lid van de schoolleiderskamer van de PO-raad zet Stan zich vanaf 2011 in voor het gehele primair onderwijs in Nederland. Stan werkt nu als directeur voor de scholen van Stichting Omnisscholen.

Stan staat voor de Partij voor Goes als lokale partij, die echt kan gaan voor het belang van de inwoners van Goes. Geen inmenging in belangrijke onderwerpen van een landelijke partij i.v.m. partijbelangen. De belangen van Goes staan voorop, zonder landelijk partijbestuur dat i.v.m. randstad en/of andere regio’s besluiten nemen die hun fracties in de gemeenteraad moeten volgen. Met de partij is hij aan de slag voor de inwoners van Goes met belangrijke onderwerpen als: gelijke kansen voor iedereen, veiligheid in het algemeen en voor alle verkeersgebruikers in het bijzonder Daarnaast zet hij zich extra in voor het bereikbaar houden van goed –en passend onderwijs voor alle kinderen, waar mogelijk in een integraal Kindcentrum, waar kinderen van 0-12 voor al hun talentontwikkeling terecht kunnen.

Stan was vanaf de start van de partij in de gemeenteraad fractieondersteuner en is in oktober 2016 Marian van Heugten opgevolgd als raadslid. Vanaf december 2016 vervult hij de functie van fractievoorzitter.

gonny2019

Gonneke de Boe

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Fractielid
Oosthavendijk 33
4475 AA  Wilhelminadorp
(0113) 232 912
edeboe@zeelandnet.nl​


Gonneke, getrouwd, 2 dochters (18 en 13 jaar), woont ‘met een tussendoorperiode’ van 5 jaar in de Goese Polder, al bijna heel haar leven in Wilhelminadorp. Gonneke ondersteunt de belangenvereniging van Wilhelminadorp en houdt zich daar ook bezig met activiteiten voor de jeugd. Verder is Gonneke gastouder in eigen huis in Wilhelminadorp. In haar vrije tijd speelt ze trompet bij de Pink Panters. Gonneke is via haar vader in de politiek geïnteresseerd geraakt.

Waarom zij zich hard maakt voor de Partij voor Goes? Om te luisteren naar de inwoners van de gemeente Goes en om samen te werken aan een goede toekomst voor een ieder. Om samen te proberen in de gemeente de armoede te bestrijden en te proberen de jeugd een goede toekomst met kansen en mogelijkheden te bieden. Gonneke roept iedereen die dit ook belangrijk vindt op om de Partij voor Goes te steunen!

Gonneke is vanaf de start fractieondersteuner voor de Partij voor Goes. Vanaf april 2018 zit Gonneke in de gemeenteraad.

Steunfractieleden

leen2019

Leen van Zon

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Steunfractielid
Simon Carmiggeltlaan 4
4481 DC  Kloetinge
(0113) 270 144
leen.zon@planet.nl


Leen is in 1944 geboren in Brunssum (Zuid Limburg) en inmiddels al ruim 40 jaar woonachtig binnen de gemeente Goes. Hij is sinds vele jaren werkzaam als vrijwilliger binnen SMWO-Welzijn (ouderenadviseur), bij de ouderenbonden en bij de FNV (verzorgen van belastingaangiften en toeslagen).

Leen zat vanaf 2006, met een onderbreking van 2014-2016, tot april 2018 in de gemeenteraad. Eerst voor de PvdA, vanaf december 2013 voor de Partij voor Goes. Nu is Leen steunfractielid.

Zijn aandacht is vooral gericht op een eerlijke verdeling van lasten en lusten binnen onze gemeenschap. Dat blijft ook in de toekomst zijn bijzondere aandacht hebben. Leen heeft als geen ander een scherp oog voor het reilen en zeilen van de gemeentelijke financiën. Hij vindt het belangrijk dat Goes beschikt over voldoende (betaalbare) sociale woningen en een bruisende binnenstad waar het voor iedereen goed toeven is. Tegelijkertijd moet er vooral ook voldoende aandacht zijn en blijven voor de omliggende wijken en dorpen.

ferdi2019

Ferdi Korsuize

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Steunfractielid
Jonkerstraat 10
4458 BP ‘s-Heer Arendskerke
06-52358736
ferdikorsuize@gmail.com

 

Ferdi werd op 02 augustus 1960 geboren in Middelburg. In datzelfde jaar verhuisde hij naar Goes. Eerst naar het centrum, daarna naar Goes West waar hij tot 1995 woonde. In dat jaar verhuisde hij samen met mijn vrouw Carmen naar de Goese Polder en vervolgens in 1998 naar ‘s-Heer Arendskerke.
Na in Goes West de basisschool (Mariusschool ) te hebben doorlopen volgde Ferdi een technische opleiding aan de LTS in Ossendrecht (OLV ter Duinen). Na deze opleiding ging hij evenwel niet de techniek in maar ging hij werken in de detailhandel, iets wat hem uiteindelijk meer lag. Vooral het onder de mensen zijn trok hem aan. Ook hier kreeg hij weer scholing en haalde hij zijn ondernemersdiploma.
Omdat het detailhandels werk sterk veranderde en hij zich niet meer zo thuis voelde in het vak kwam hij via een buurman in de taxiwereld terecht. Hij begon bij ZWN Citax, later Connexxion. Hier maakte hij kennis met het vakbondswerk en werd hij kaderlid voor FNV Taxi. Via deze weg kwam hij in de Ondernemingsraad van CTS, waar hij na enige tijd, voor een periode van ca 7 jaar, de functie van tweede secretaris vervulde. Na nog bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale in Terneuzen en Taxi Blaakman in Middelburg gewerkt te hebben als centralist/chauffeur is Ferdi sinds 2015 werkzaam bij TCR.
Ferdi is sinds enkele jaren lid van het netwerk ‘Lokaal FNV Midden Zeeland’. Hij is daar begonnen als plaatsvervangend secretaris en sinds januari 2019 secretaris van het lokale netwerk. Van daaruit rolde hij vervolgens de politiek in.
De Partij voor Goes was voor Ferdi de juiste keus omdat die partij vanuit een sociaaldemocratisch oogpunt met een realistische blik naar de zaken in de gemeentepolitiek kijkt, zonder hierbij gehinderd te worden door landelijk opgelegde dogma’s of landelijke partijpolitiek en omdat de partij zich tevens inzet voor de gehele bevolking van de gemeente Goes

dochtergonneke2019

Eline de Boe

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

Steunfractielid
Oosthavendijk 33 
4475 AA Wilhelminadorp 
0113-232912
 

Mijn naam is Eline de Boe, ik ben 19 jaar en woon in Wilhelminadorp. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding interieuradviseur op het HMC in Rotterdam. Verder werk ik gemiddeld 10 uur per week bij de Praxis in Goes als verkoopondersteuning. Sinds kort ben ik steunfractielid van de partij voor Goes en ben nog aan het ontdekken hoe alles werkt rondom deze rol. Onderwerpen die mij aanspreken gaan voornamelijk over de jeugd en hun toekomst en het milieu en klimaat. 

Financieel overzicht 2018 en het huishoudelijk reglement