De fractie van de Partij voor Goes in de gemeenteraad

 

De fractie van de Partij voor Goes voor de zittingsperiode 2018-2022 bestaat uit Stan Meulblok (fractievoorzitter) en Gonneke de Boe (lid). Als steunfractieleden treden op Leen van Zon, Ferdi Korsuize en Eline de Boe.

Fractieleden

Stan

Stan Meulblok

Functie:

 

 

Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Fractievoorzitter en raadslid Partij voor Goes
Voorzitter Auditcommissie en commissie lid werkgroep PIT en Bestuursvernieuwing.


Laan der Verenigde Naties 122
4463 WN  Goes
(06) 4636 8825
s.meulblok@zeelandnet.nl

 

Quote:

De Partij voor Goes als lokale partij, die echt kan gaan voor het belang van de inwoners van Goes. De belangen van Goes zelf staan voorop, zonder landelijk partijbestuur dat besluiten neemt die hun fracties in de gemeenteraad moeten volgen.

Ik ben 55 en al 54 jaar daarvan inwoner van Goes. Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in de winkel van mijn ouders in de Lange Vorststraat in het centrum van Goes. Inmiddels woon ik al meer dan 20 jaar met veel plezier in de Goese Polder.
In het dagelijks leven ben ik directeur van de Stichting Omnis Kindcentra met 6 Kindcentra in Borsele.

In de gemeenteraad wil ik mij graag inzetten om Goes voor alle inwoners een fijne, veilige woon -en leefomgeving te laten zijn. Met oog voor inwoners die het door omstandigheden moeilijk hebben en die steun van ons hart nodig hebben.

Daarbij de ideeën en zorgen van de inwoners naar voren brengen en waar nodig en mogelijk verdedigen of tot uitvoer brengen.

Met de partij voor Goes aan de slag met onderwerpen als: gelijke kansen voor iedereen, veiligheid in het algemeen en voor alle verkeersgebruikers in het bijzonder.

 

Focusgebieden:

Onze fractie kiest ervoor om niet te werken met portefeuilles, waarbij een raadslid zich specifiek focust op enkele gebieden van het werk als raadslid.

Wij van de Partij voor Goes vinden dat alle gebieden de aandacht en specialisatie verdienen van de gehele fractie. Kennis van alle gebieden voor een ieder binnen de fractie zorgt in onze ogen voor kwalitatief de beste besluiten.

 

Belangrijke standpunten

 

Financiën

Goes is “booming”. Overal in de media kunnen we lezen hoe goed het met Goes gaat.

De economie van Goes maakte een grote sprong voorwaarts. Een kwart meer banken en verzekeringskantoren, een flinke groei in ondernemingen in de bouw, horecabedrijven en een kwart meer ondernemingen in de transport- en opslagbranche.

Toch hebben we de nodige zorgen m.b.t. tot de financiën: de schuldpositie, de uit de hand lopende kosten voor de jeugdzorg, de situatie rondom het Omnium en de enorme uitgaven voor projecten binnen “Goes beter bereikbaar”.

Als partij zijn wij van mening dat alle inwoners van Goes evenredig naar hun inkomen moeten profiteren van de bloeiende economie. Geen belastingverhoging als dit voor de kostendekkendheid niet nodig is en niet zoals dit college, bedrijven die het voor de wind gaat nog eens extra bevoordelen d.m.v. bevriezing van de OZB. Verhoging van de belastingen voor onze inwoners moeten we in onze ogen voorkomen.

 

Sociale zaken, werkgelegenheid en zorg

Iedereen moet in onze ogen de kans krijgen mee te doen in onze samenleving. Lukt dat niet dan moet de gemeente een vangnet bieden. Een verantwoord sociaal minimabeleid met toekennen van financiële hulp en waar nodig kwijtschelding van belastingen voor de minima.

Als centrumgemeente biedt Goes werkgelegenheid aan inwoners van Goes en daarbuiten. Sectoren als zorg, onderwijs en techniek hebben te maken met tekorten. Toch blijven een aantal mensen nog steeds buiten de arbeidsmarkt. Wat ons betreft bevorderen we op alle mogelijke manieren dat werkgevers ook mensen met een functiebeperking in dienst nemen.

We worden allemaal steeds ouder, en de zorg voor elkaar wordt steeds belangrijker. Zorg in de vertrouwde omgeving van de eigen woning, in de vorm van mantelzorg en voorzieningen dichtbij in de wijk. Bij alle veranderingen in de zorg moeten volgens ons ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben.

 

Veiligheid en Normen en waarden

Wij willen een veilige gemeente voor al onze inwoners. Belangrijk voor onze inwoners vinden wij de aanwezigheid van “blauw” dichtbij in de wijk of het dorp. Het gevoel van controle door wakende ogen en de mogelijkheid snel en adequaat hulp te krijgen. Wat ons betreft investeren we hier meer in o.a. door bijv. uitbreiding van buitengewoon opsporings-ambtenaren. Een strenge aanpak van drugsoverlast en de illegale straatverkoop.

Maar wat de Partij voor Goes betreft ligt hier ook voor ons allen een taak, door elkaar aan te spreken op verkeerd gedrag, het tonen van respect voor elkaar en door tolerant en dienstbaar naar elkaar te zijn. Door iedere inwoner in zijn/haar waarde laten, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid.

Ook wat verkeer betreft willen wij meer aandacht voor de veiligheid van kwetsbare verkeers-deelnemers, te voet of op de fiets. Strenge controle op overtredingen in de buurt van scholen, verzorgingstehuizen en winkelcentra.

gonny2019

Gonneke de Boe-Hoogerland

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Raadslid Partij voor Goes
Oosthavendijk 33
4475 AA  Wilhelminadorp
(0113) 232 912
edeboe@zeelandnet.nl​

 

Quote:
Politiek met de paplepel meegekregen maar er proberen een eigen draai aan te geven.

Mijn naam is Gonneke de Boe-Hoogerland.
Geboren in 1974 in Goes
Getrouwd en 2 kinderen.
Woonachtig in Wilhelminadorp, waar ik ook ben opgegroeid.

In het dagelijks leven ben ik 4 dagen in de week gastouder bij Via Viela in mijn eigen huis. En in mijn vrije tijd speel ik trompet bij de “Pink Panthers”, een dweilband uit Goes. Ook help ik af en toe bij het hockeyteam van mijn dochter.

Verder ben ik ook actief op Wilhelminadorp. Ik zit in het bestuur van Stichting het Wilhelminahuis en adviseer waar nodig de Belangenvereniging Wilhelminadorp. Ongeveer 1 x in de maand help ik tevens met het organiseren van een kinderactiviteit op het dorp.

 

Focusgebieden:

Onze fractie kiest ervoor om niet te werken met portefeuilles, waarbij een raadslid zich specifiek focust op enkele gebieden van het werk als raadslid.
Wij van de Partij voor Goes vinden dat alle gebieden de aandacht en specialisatie verdienen van de gehele fractie. Kennis van alle gebieden voor een ieder binnen de fractie zorgt in onze ogen voor kwalitatief de beste besluiten.

 

Belangrijke standpunten

 

Cultuur

Goes is een mooie stad met wel 156 rijksmonumenten zoals het stadhuis op de Grote markt, ‘t Beest op de Beestenmarkt, maar ook de Pomp op de Beestenmarkt, de Stenen Brug over de Veste en veel culturele activiteiten in of bij die rijksmonumenten. Goed onderhoud van deze monumenten vinden wij erg belangrijk.

In onze ogen vervult Historisch museum de Bevelanden een belangrijke culturele en toeristische functie. En we vinden het een goede zaak dat in het stadskantoor exposities te bekijken zijn van Goese inwoners.

In theater de Mythe treden veel amateurverenigingen op maar ook komen er bekende of onbekende artiesten optreden voor jong en oud.

Als partij van Goes zijn wij van mening dat culturele activiteiten voor iedere inwoner van de gemeente Goes toegankelijk moet zijn. Wat ons betreft doen we dit door bijv. goedkope last-minute boekingen voor theatervoorstellingen en bijv. minstens 2x per jaar gratis toegangsbewijzen voor uitkeringsgerechtigden.

 

Jongeren en Ouderen

In de gemeente Goes hebben we een jongerenraad die o.a. samen met SMWO een belangrijke functie heeft om jongeren te interesseren voor activiteiten in dorpen en wijken.

Als partij vinden wij dit belangrijk, bijv. om te voorkomen dat jongeren zich gaan vervelen en ze te behoeden voor het vervallen in vandalisme of criminaliteit.

Vanaf 1 januari 2015 liggen de verantwoordelijke taken van de jeugdzorg bij de gemeente zelf. Het centrum voor jeugd en gezin is de toegang voor alle jeugdhulp in de gemeente Goes. Wij zijn voorstander van 1 loket voor alle vragen over opvoeding en opgroeien.

Wat ons betreft blijft er ook een loket voor de ouderen. Die het door de soms verplichte digitalisering erg moeilijk gemaakt wordt, bijv. bij de regiotaxi. Niet iedere oudere bezit de benodigde kennis en moet soms het computerwerk door derden laten doen, waar helaas dan ook wel eens misbruik van wordt gemaakt.

 

Sport en recreatie

In de gemeente Goes zijn veel sport- en verenigingsactiviteiten. Sporten en bewegen werkt preventief voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarnaast heeft het een belangrijke sociale functie. Wij zijn dan ook voorstander van het Kindpakket, waarmee bijv. ouders die voor hun kinderen een lidmaatschap niet kunnen betalen financieel worden ondersteund.

Om te kunnen sporten en bewegen vinden wij sportaccommodaties belangrijk. Sportpark Schenge bijv. is voor iedereen toegankelijk, zodat men altijd kan sporten/bewegen. Wat ons als partij wel zorgen baart is dat er daar helaas veel vernielingen worden gepleegd.

Belangrijk vinden we ook “Goes Bewegen”, het platform voor een sportief Goes om eenieder te motiveren te sporten of bewegen en om het toegankelijk te maken voor iedereen.

Er zijn veel recreatiemogelijkheden voor toeristen. Dit laat Goes in de zomerperiodes flink groeien. Wij vinden dat er samen met Waterschap en Provincie gekeken moet worden om dat verkeer goed en veilig te laten doorstromen.

Steunfractieleden

leen2019

Leen van Zon

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Steunfractielid
Simon Carmiggeltlaan 4
4481 DC  Kloetinge
(0113) 270 144
leen.zon@planet.nl


Leen is in 1944 geboren in Brunssum (Zuid Limburg) en inmiddels al ruim 40 jaar woonachtig binnen de gemeente Goes. Hij is sinds vele jaren werkzaam als vrijwilliger binnen SMWO-Welzijn (ouderenadviseur), bij de ouderenbonden en bij de FNV (verzorgen van belastingaangiften en toeslagen).

Leen zat vanaf 2006, met een onderbreking van 2014-2016, tot april 2018 in de gemeenteraad. Eerst voor de PvdA, vanaf december 2013 voor de Partij voor Goes. Nu is Leen steunfractielid.

Zijn aandacht is vooral gericht op een eerlijke verdeling van lasten en lusten binnen onze gemeenschap. Dat blijft ook in de toekomst zijn bijzondere aandacht hebben. Leen heeft als geen ander een scherp oog voor het reilen en zeilen van de gemeentelijke financiën. Hij vindt het belangrijk dat Goes beschikt over voldoende (betaalbare) sociale woningen en een bruisende binnenstad waar het voor iedereen goed toeven is. Tegelijkertijd moet er vooral ook voldoende aandacht zijn en blijven voor de omliggende wijken en dorpen.

ferdi2019

Ferdi Korsuize

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Steunfractielid
Jonkerstraat 10
4458 BP ‘s-Heer Arendskerke
06-52358736
ferdikorsuize@gmail.com

 

Ferdi werd op 02 augustus 1960 geboren in Middelburg. In datzelfde jaar verhuisde hij naar Goes. Eerst naar het centrum, daarna naar Goes West waar hij tot 1995 woonde. In dat jaar verhuisde hij samen met mijn vrouw Carmen naar de Goese Polder en vervolgens in 1998 naar ‘s-Heer Arendskerke.
Na in Goes West de basisschool (Mariusschool ) te hebben doorlopen volgde Ferdi een technische opleiding aan de LTS in Ossendrecht (OLV ter Duinen). Na deze opleiding ging hij evenwel niet de techniek in maar ging hij werken in de detailhandel, iets wat hem uiteindelijk meer lag. Vooral het onder de mensen zijn trok hem aan. Ook hier kreeg hij weer scholing en haalde hij zijn ondernemersdiploma.
Omdat het detailhandels werk sterk veranderde en hij zich niet meer zo thuis voelde in het vak kwam hij via een buurman in de taxiwereld terecht. Hij begon bij ZWN Citax, later Connexxion. Hier maakte hij kennis met het vakbondswerk en werd hij kaderlid voor FNV Taxi. Via deze weg kwam hij in de Ondernemingsraad van CTS, waar hij na enige tijd, voor een periode van ca 7 jaar, de functie van tweede secretaris vervulde. Na nog bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale in Terneuzen en Taxi Blaakman in Middelburg gewerkt te hebben als centralist/chauffeur is Ferdi sinds 2015 werkzaam bij TCR.
Ferdi is sinds enkele jaren lid van het netwerk ‘Lokaal FNV Midden Zeeland’. Hij is daar begonnen als plaatsvervangend secretaris en sinds januari 2019 secretaris van het lokale netwerk. Van daaruit rolde hij vervolgens de politiek in.
De Partij voor Goes was voor Ferdi de juiste keus omdat die partij vanuit een sociaaldemocratisch oogpunt met een realistische blik naar de zaken in de gemeentepolitiek kijkt, zonder hierbij gehinderd te worden door landelijk opgelegde dogma’s of landelijke partijpolitiek en omdat de partij zich tevens inzet voor de gehele bevolking van de gemeente Goes

dochtergonneke2019

Eline de Boe

Functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:

Steunfractielid
Oosthavendijk 33 
4475 AA Wilhelminadorp 
0113-232912
 

Mijn naam is Eline de Boe, ik ben 19 jaar en woon in Wilhelminadorp. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding interieuradviseur op het HMC in Rotterdam. Verder werk ik gemiddeld 10 uur per week bij de Praxis in Goes als verkoopondersteuning. Sinds kort ben ik steunfractielid van de partij voor Goes en ben nog aan het ontdekken hoe alles werkt rondom deze rol. Onderwerpen die mij aanspreken gaan voornamelijk over de jeugd en hun toekomst en het milieu en klimaat. 

Doelstelling partij, samenstelling bestuur, jaarverslag, huishoudelijk reglement, privacyverklaring en inschrijving kamer van koophandel