Motie Uitstel Themajaar Europa

De gemeenteraad van Goes in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2020,

 

Overwegende dat;

  • Covid-19 ook in 2021 de nodige beperkingen met zich mee zal brengen,
  • Het themajaar o.a. juist is bedoeld om het gevoel van samenzijn te versterken, door o.a. het gezamenlijk voorbereiden, gezamenlijk genieten van kunst en cultuur en het gezamenlijk feesten.

Is van mening dat;

  • Dit doel door beperkingen m.b.t. het Coronavirus niet of slechts zeer beperkt haalbaar zal zijn

Verzoekt het college;

  • Het themajaar Europa bedoelt voor 2021 uit te stellen naar 2022.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de Partij voor Goes,

Stan Meulblok

Namens het CDA,

Frans v.d. Knaap

Namens de SP,

Floor van Lamoen