Motie tropisch bos

Bij het agendapunt Omnium op 8 november 2018 dienden wij bijgaande motie in. Deze werd raadsbreed ondersteund!

 

MOTIE bezoek Tropisch bos Omnium

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 8 november 2018

 

Constateert dat:
De bezoekersaantallen van het tropisch bos als onderdeel van het Omnium ondanks diverse inspanningen nog steeds achterblijft in bezoekersaantallen.

 

Stelt vast:
De bekendheid van het tropisch bos en al haar aspecten met name onder gezinnen met kinderen vergroot kan worden.

 

Is van mening:
Dat bij het vergroten van de bekendheid van het tropisch bos en al haar mogelijkheden, de kans groot is dat de bezoekersaantallen de komende jaren zullen stijgen.

 

Besluit:
De groepen 5 en 6 van de basisscholen in Goes onder schooltijd gratis toegang te geven tot het tropisch bos en dat ze met een voor hen samengesteld, uitdagend en educatief programma worden begeleid door het bos.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Partij voor Goes

 

Stan Meulblok
Gonneke de Boe