Motie OZB 2020

 

 

 

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019.

 

Overwegende dat:

De onroerende zaakbelasting in de Gemeente Goes behoort tot één van hoogste in Zeeland.

 

Constaterende dat:

  • Inwoners van de gemeente Goes, in tegenstelling tot inwoners van een aantal andere gemeenten, ook nog zijn geconfronteerd met een indirecte verhoging van kosten door de invoering van precariobelasting op kabels en leidingen;
  • Het College de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen heeft bevroren;
  • De lokale belastingdruk voor eigenaren van niet-woningen ten opzichte van deze eigenaren in andere Zeeuwse gemeenten gunstiger is dan de lokale belastingdruk van eigenaren van woningen in Goes ten opzichte van de belastingdruk van eigenaren van woningen in andere Zeeuwse gemeenten.

 

Draagt het college op:

 

  • De onroerendezaakbelasting van woningen en niet-woningen per 1 januari 2020 met een gelijk percentage te verhogen.

 

Partij voor Goes

Stan Meulblok

 

GroenLinks

Andre Alting

 

PvdA

Marco Eestermans

 

SP

Floor van Lamoen