MOTIE: Gratis (wasbare) mondkapjes

 

MOTIE: Gratis (wasbare) mondkapjes.

De raad van de Gemeente Goes, in vergadering bijeen op donderdag 12 november 2020.

Constaterende dat:

  • Mondkapjes in openbare ruimtes gewenst of zelfs verplicht zijn volgens de RIVM.
  • Mondkapjes (wasbare) bij veel gebruik best prijzig zijn.

Overwegende dat:

  • Cliënten in de bijstand moeite hebben om rond te komen met leefgeld waar ze nog over kunnen beschikken.
  • Elke uitgave voor deze cliënten wikken en wegen is.

Verzoekt het college om:

  • Cliënten van de voedselbank in Goes bij hun bezoek eenmalig gratis wasbare mondkapjes te geven.
  • Cliënten in de bijstand op verzoek gratis wasbare mondkapjes te verstrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Partij voor Goes fractie,

Gonneke de Boe

Namens de SP-fractie,

Floor van Lamoen

Namens de D66 fractie,

Saskia Verheij