MOTIE Doorstroming verkeer Ringbaan West en Tiendenplein

 

De raad van de gemeente Goes in vergadering bijeen op donderdag 7 november 2019

Constateert dat:

  • Op elke doordeweekse dag rond de ochtend -en middagspits grote verkeersopstoppingen ontstaan ter hoogte van het verkeersplein bij de aansluiting Ringbaan West, Van Hogendorplaan en Klein Frankrijk.
  • Deze opstoppingen leiden tot problemen op de turborotonde Tiendenplein, waar het verkeer volledig vastloopt.
  • Dit met opstoppingen op de Middelburgse straat en het verlengde van de Ringbaan West in zuidelijke richting tot gevolg.

Stelt vast:

  • Dat dit voor het grootste deel veroorzaakt wordt door fietsverkeer met voorrang op de rotonde vanuit de Goese Polder richting de fietstunnel van het Tiendenplein.

Is van mening:

  • Het voor een betere doorstroming van het verkeer op de Ringbaan West wenselijk is het fietsverkeer richting het Tiendenplein te beperken.

Verzoekt het college:

Te onderzoeken wat de mogelijkheden en financiële consequenties zijn voor de om de doorstroming van de Ringbaan West en het Tiendenplein te verbeteren. En dit onderzoek te delen met de raad.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Partij voor Goes

Stan Meulblok

 

CDA

Frans van der Knaap

 

NG

Vincent Mareels

 

VVD

Gert Kruitbosch